correct

als woordenboektrefwoord:

correct:
bn. bw. (-er, -st), zonder fouten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

correct (bn):
behoorlijk, beleefd, fatsoenlijk, keurig, net, netjes, onberispelijk, wellevend
correct (bn):
exact, foutloos, goed, in orde, juist

als synoniem van een ander trefwoord:

fatsoenlijk (bn) :
aannemelijk, achtbaar, achtenswaardig, behoorlijk, beleefd, beschaafd, betamelijk, billijk, braaf, correct, decent, deftig, deugdzaam, eerbaar, eerlijk, eerzaam, gedistingeerd, gepast, goed, keurig, kuis, matig, net, netjes, ordentelijk, rechtschapen, redel, schikkelijk, welvoeglijk
beschaafd (bn) :
beleefd, correct, deftig, fatsoenlijk, geciviliseerd, gedistingeerd, hoffelijk, keurig, met distinctie, net, ontwikkeld, urbaan, voorkomend, welgemanierd, wellevend, welopgevoed
beleefd (bn) :
behoorlijk, beschaafd, civiel, correct, fatsoenlijk, galant, heus, hoffelijk, hups, net, netjes, urbaan, voorkomend, vriendelijk, welgemanierd, wellevend, welopgevoed, welwillend
net (bn) :
beleefd, correct, deftig, eerbaar, fashionable, fatsoenlijk, keurig, knap, mooi, nauwkeurig, netjes, proper, schoon, sierlijk, verzorgd, zedig, zindelijk, zorgvuldig
nauwkeurig (bn) :
accuraat, correct, exact, gedetailleerd, getrouw, grondig, juist, minutieus, nauwgezet, net, precies, scherp, stipt, strikt, trefzeker, trouw, zorgvuldig, zuiver
onberispelijk (bn) :
correct, feilloos, foutloos, in optima forma, keurig, net, netjes, ongekreukt, perfect, piekfijn, smetteloos, tiptop, vlekkeloos, volmaakt
keurig (bn) :
correct, gesoigneerd, kraakhelder, net, netjes, onberispelijk, poesmooi, proper, tiptop, verzorgd
juist (bn) :
correct, geldig, gepast, geschikt, goed, in orde, passend, precies, recht, zeker, zuiver
zuiver (bn) :
betrouwbaar, correct, eerlijk, gedegen, koosjer, onbezoedeld, oprecht, schuldeloos
juist (bn) :
correct, echt, exact, gegrond, kloppend, terecht, waar, waarachtig
onkreukbaar (bn) :
correct, heilig, integer, onomkoopbaar, rechtschapen, strikt
in orde (bn) :
correct, functionerend, juist, pluis, werkend, werkzaam
model (bn) :
correct, juist, volgens voorschrift, voorbeeldig
goed (bn) :
correct, foutloos, gepast, juist, recht
verzorgd (bn) :
correct, keurig, net, netjes, proper
passend (bn) :
correct, gepast
pront (bn) :
correct, netjes
keurig (bw) :
correct, net, netjes, onberispelijk

woordverbanden van ‘correct’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

correct
banaal, fout, foutief, mis, ongepast, onjuist, plat, triviaal, verkeerd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0021 c