terecht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

terecht (bn) :
verdiend, rechtvaardig, juist, gefundeerd, gewettigd, gerechtvaardigd
terecht (bn) :
terug, weerom, weergekeerd, gevonden
terecht (bw) :
met reden, met recht, redelijkerwijs

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtvaardig (bn) :
onpartijdig, redelijk, gerecht, eerlijk, rechtmatig, gegrond, juist, terecht, acceptabel, humaan, fair, gewettigd, billijk, gerechtvaardigd
gewettigd (bn) :
geoorloofd, rechtvaardig, rechtmatig, gegrond, terecht, billijk, verdedigbaar, gerechtvaardigd
gegrond (bn) :
waar, juist, terecht, gefundeerd, deugdelijk, gewettigd, gerechtvaardigd
juist (bn) :
echt, correct, waarachtig, waar, gegrond, terecht, exact, kloppend

woordverbanden van ‘terecht’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

terecht
kwijt, onjuist, onterecht, verdwenen, weg, zoek

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c