terecht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

terecht (bn) :
gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, rechtvaardig, verdiend
terecht (bn) :
gevonden, terug, weerom, weergekeerd
terecht (bw) :
met recht, met reden, redelijkerwijs

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtvaardig (bn) :
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
gewettigd (bn) :
billijk, gegrond, geoorloofd, gerechtvaardigd, rechtmatig, rechtvaardig, terecht, verdedigbaar
gegrond (bn) :
deugdelijk, gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, terecht, waar
juist (bn) :
correct, echt, exact, gegrond, kloppend, terecht, waar, waarachtig

woordverbanden van ‘terecht’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

terecht
kwijt, onjuist, onterecht, verdwenen, weg, zoek

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c