humaan

als woordenboektrefwoord:

humaan:
bn. bw. (...maner, -st), menslievend ; gemoedelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

humaan (bn) :
medemenselijk, menselijk, menslievend, menswaardig, welwillend

als synoniem van een ander trefwoord:

redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
rechtvaardig (bn) :
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
menslievend (bn) :
altruïstisch, filantropisch, grootmoedig, humaan, humanitair, liefdadig, welwillend
menselijk (bn) :
humaan, medemenselijk, welwillend, zachtzinnig

woordverbanden van ‘humaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

humaan
inhumaan, onmenselijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c