rechtvaardig

als woordenboektrefwoord:

rechtvaardig:
bn. bw. (-er, -st), rechtmatig ; billijk; onpartijdig ; deugdzaam ; onschuldig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rechtvaardig (bn) :
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
rechtvaardig (bn) :
deugdzaam, rechtschapen

als synoniem van een ander trefwoord:

redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
billijk (bn) :
acceptabel, behoorlijk, eerlijk, fair, geoorloofd, gewettigd, goedkoop, matig, raisonnabel, recht, rechtmatig, rechtvaardig, redelijk, schappelijk
eerlijk (bn) :
betrouwbaar, deugdzaam, eerzaam, ongedwongen, open, openhartig, oprecht, rechtdoorzee, rechtschapen, rechtvaardig, trouwhartig
rechtschapen (bn) :
braaf, deugdzaam, eerlijk, fatsoenlijk, integer, loyaal, onkreukbaar, onomkoopbaar, oprecht, rechtvaardig
gewettigd (bn) :
billijk, gegrond, geoorloofd, gerechtvaardigd, rechtmatig, rechtvaardig, terecht, verdedigbaar
deugdzaam (bn) :
braaf, eerbaar, eerzaam, fatsoenlijk, keurig, net, rechtschapen, rechtvaardig, zedelijk, zedig
rechtmatig (bn) :
behoorlijk, billijk, gewettigd, legitiem, recht, rechtvaardig, strikt, wettig
terecht (bn) :
gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, rechtvaardig, verdiend
gerecht (bn) :
billijk, gerechtvaardigd, gewettigd, rechtvaardig, eerlijk
juist (bn) :
billijk, gerechtvaardigd, rechtvaardig

woordverbanden van ‘rechtvaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

billijk:
rechtvaardig, gerechtvaardigd, rechtmatig, gerecht, oorbaar (niet: goedkoop)
gerecht:
rechtvaardig
onpartijdig:
onzijdig, rechtvaardig
rechtmatig:
wettig, rechtvaardig
rechtvaardig:
gerechtvaardigd, rechtmatig, gerecht, billijk, redelijk, (wel)verdiend, onpartijdig
redelijk:
rechtvaardig

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

billijk, rechtvaardig, rechtmatig

Eene handeling, die niemands rechten verkort, is rechtmatig; een rechter, die vonnis velt overeenkomstig de letter der wet, is rechtvaardig en velt een rechtvaardig oordeel. Wie echter in zijn gedrag toont naast en hoven de geschreven wet de ongeschreven wet te eerbiedigen, — de rechter, die bij het vellen van een vonnis gewijzigde toestanden, verzachtende omstandigheden, bewezen, diensten, enz. in aanmerking neemt — handelt billijk. Recht en billijkheid betrachten is het kort begrip onzer verplichtingen jegens den naaste.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 365:

billijk, rechtmatig, rechtvaardig

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 350:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rechtvaardig
onrechtvaardig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c