onomkoopbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtschapen (bn) :
braaf, deugdzaam, eerlijk, fatsoenlijk, integer, loyaal, onkreukbaar, onomkoopbaar, oprecht, rechtvaardig
onkreukbaar (bn) :
correct, heilig, integer, onomkoopbaar, rechtschapen, strikt
integer (bn) :
onkreukbaar, onomkoopbaar, onschendbaar

woordverbanden van ‘onomkoopbaar’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onomkoopbaar
omkoopbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c