onschendbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onschendbaar (bn):
immuun, onaantastbaar, onkwetsbaar, onverbreekbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

immuun (zn) :
onschendbaar, ontheven
integer (bn) :
onkreukbaar, onomkoopbaar, onschendbaar

woordverbanden van ‘onschendbaar’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
heilig, onschendbaar

Heilig — onschendbaar. Wat niet mag aangetast worden. Onschendbaar is hetgeen beschermd wordt door de menschelijke, heilig hetgeen beschermd wordt door de goddelijke wetten. De eed, de banden des bloeds moeten ons heilig zijn. In de constitutioneele monarchie is de koning onschendbaar.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c