onschendbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onschendbaar (bn):
immuun, onaantastbaar, onkwetsbaar, onverbreekbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

immuun (zn) :
onschendbaar, ontheven
integer (bn) :
onkreukbaar, onomkoopbaar, onschendbaar

woordverbanden van ‘onschendbaar’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
heilig, onschendbaar

Heilig — onschendbaar. Wat niet mag aangetast worden. Onschendbaar is hetgeen beschermd wordt door de menschelijke, heilig hetgeen beschermd wordt door de goddelijke wetten. De eed, de banden des bloeds moeten ons heilig zijn. In de constitutioneele monarchie is de koning onschendbaar.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.173.48.53.

debug info: 0.0018 c