onschendbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onschendbaar (bn) :
immuun, onaantastbaar, onkwetsbaar, onverbreekbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

immuun (zn) :
onschendbaar, ontheven
integer (bn) :
onkreukbaar, onomkoopbaar, onschendbaar

woordverbanden van ‘onschendbaar’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

heilig, onschendbaar

Wat niet mag aangetast worden. Onschendbaar is hetgeen beschermd wordt door de menschelijke, heilig hetgeen beschermd wordt door de goddelijke wetten. De eed, de banden des bloeds moeten ons heilig zijn. In de constitutioneele monarchie is de koning onschendbaar.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 242:

heilig, onschendbaar

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0035 c