onaantastbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

heilig (bn) :
dierbaar, eerbiedig, eerbiedwaardig, onaantastbaar, taboe
onschendbaar (bn) :
immuun, onaantastbaar, onkwetsbaar, onverbreekbaar
taboe (bn) :
onaanraakbaar, onaantastbaar
onbetwistbaar (bw) :
incontestabel, onaantastbaar, ondubbelzinnig, ongetwijfeld, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, ontwijfelbaar, onweerlegbaar, uitgesproken

woordverbanden van ‘onaantastbaar’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c