ongetwijfeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongetwijfeld (bw):
beslist, stellig, vast, zeker, zonder enige twijfel, zonder twijfel

als synoniem van een ander trefwoord:

onbetwistbaar (bw) :
incontestabel, onaantastbaar, ondubbelzinnig, ongetwijfeld, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, ontwijfelbaar, onweerlegbaar, uitgesproken
zeker (bw) :
absoluut, alleszins, beslist, gegarandeerd, gewis, natuurlijk, ongetwijfeld, ontwijfelbaar, overtuigd, stellig, verzekerd, wis, zekerlijk
absoluut (bw) :
beslist, compleet, gans, geheel, ongetwijfeld, onvoorwaardelijk, ten volle, totaal, volkomen, volmaakt, volstrekt
allicht (bw) :
logischerwijs, natuurlijk, ongetwijfeld, uiteraard, vanzelfsprekend, zeker
vast (bw) :
gewis, ongetwijfeld, stellig, waarschijnlijk, zeker
stellig (bw) :
met grote stelligheid, ongetwijfeld, zekerlijk
beslist (bw) :
ongetwijfeld, vast wel

woordverbanden van ‘ongetwijfeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
uitgemaakt, onloochenbaar, ontegensprekelijk, onbetwistbaar, ontwijfelbaar, ongetwijfeld, gewis, zeker, vast

UITGEMAAKT, ONLOOCHENBAAR, ONTEGENSPREKELIJK, ONBETWISTBAAR, ONTWIJFELBAAR, ONGETWIJFELD, GEWIS, ZEKER, VAST

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 263.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongetwijfeld
betrekkelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0022 c