ongetwijfeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongetwijfeld (bw) :
beslist, stellig, vast, zeker, zonder enige twijfel, zonder twijfel

als synoniem van een ander trefwoord:

onbetwistbaar (bw) :
incontestabel, onaantastbaar, ondubbelzinnig, ongetwijfeld, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, ontwijfelbaar, onweerlegbaar, uitgesproken
zeker (bw) :
absoluut, alleszins, beslist, gegarandeerd, gewis, natuurlijk, ongetwijfeld, ontwijfelbaar, overtuigd, stellig, verzekerd, wis, zekerlijk
absoluut (bw) :
beslist, compleet, gans, geheel, ongetwijfeld, onvoorwaardelijk, ten volle, totaal, volkomen, volmaakt, volstrekt
allicht (bw) :
logischerwijs, natuurlijk, ongetwijfeld, uiteraard, vanzelfsprekend, zeker
vast (bw) :
gewis, ongetwijfeld, stellig, waarschijnlijk, zeker
stellig (bw) :
met grote stelligheid, ongetwijfeld, zekerlijk
beslist (bw) :
ongetwijfeld, vast wel

woordverbanden van ‘ongetwijfeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 263:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongetwijfeld
betrekkelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c