ontwijfelbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onbetwistbaar (bw) :
incontestabel, onaantastbaar, ondubbelzinnig, ongetwijfeld, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, ontwijfelbaar, onweerlegbaar, uitgesproken
zeker (bw) :
absoluut, alleszins, beslist, gegarandeerd, gewis, natuurlijk, ongetwijfeld, ontwijfelbaar, overtuigd, stellig, verzekerd, wis, zekerlijk

woordverbanden van ‘ontwijfelbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 263:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c