ontwijfelbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onbetwistbaar (bw) :
uitgesproken, onaantastbaar, ongetwijfeld, onomstotelijk, onweerlegbaar, ondubbelzinnig, ontwijfelbaar, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, onloochenbaar, incontestabel
zeker (bw) :
natuurlijk, verzekerd, gegarandeerd, beslist, overtuigd, absoluut, ongetwijfeld, stellig, alleszins, wis, gewis, ontwijfelbaar, zekerlijk

woordverbanden van ‘ontwijfelbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 263:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c