ondubbelzinnig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondubbelzinnig (bn) :
overduidelijk, duidelijk, concreet, eenduidig, expliciet, ontegenzeglijk

als synoniem van een ander trefwoord:

duidelijk (bn) :
overduidelijk, afgetekend, helder, onmiskenbaar, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, klaarblijkelijk, evident, ondubbelzinnig, zonneklaar, flagrant, ontegenzeglijk, klaarblijkend, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar, apert, merkelijk
overduidelijk (bn) :
hard, onmiskenbaar, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, evident, ondubbelzinnig, zonneklaar, flagrant, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar, geprononceerd, apert
uitgesproken (bn) :
overduidelijk, bepaald, duidelijk, beslist, regelrecht, verklaard, onmiskenbaar, openlijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, ontegenzeglijk, onloochenbaar
klaar (bn) :
glashelder, zuiver, licht, duidelijk, helder, begrijpelijk, rijp, transparant, patent, ondubbelzinnig, zonneklaar, lucide
proper (bn) :
geschikt, behoorlijk, duidelijk, goed, ondubbelzinnig
concreet (bn) :
ondubbelzinnig
eenduidig (bn) :
ondubbelzinnig
expliciet (bn) :
ondubbelzinnig
onbetwistbaar (bw) :
uitgesproken, onaantastbaar, ongetwijfeld, onomstotelijk, onweerlegbaar, ondubbelzinnig, ontwijfelbaar, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, onloochenbaar, incontestabel

woordverbanden van ‘ondubbelzinnig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

duidelijk:
blijkbaar, ondubbelzinnig, bepaaldelijk
ondubbelzinnig:
duidelijk
onmiskenbaar:
kennelijk, blijkbaar, ondubbelzinnig, duidelijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondubbelzinnig
ambigu, dubbelzinnig, duister, geheimzinnig, mysterieus, mystiek, raadselachtig, verward

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c