ondubbelzinnig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondubbelzinnig (bn) :
concreet, duidelijk, eenduidig, expliciet, ontegenzeglijk, overduidelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

duidelijk (bn) :
afgetekend, apert, evident, flagrant, helder, klaarblijkend, klaarblijkelijk, merkelijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, overduidelijk, zonneklaar
overduidelijk (bn) :
apert, evident, flagrant, geprononceerd, hard, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, zonneklaar
uitgesproken (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, ontegenzeglijk, openlijk, overduidelijk, regelrecht, verklaard
klaar (bn) :
begrijpelijk, duidelijk, glashelder, helder, licht, lucide, ondubbelzinnig, patent, rijp, transparant, zonneklaar, zuiver
proper (bn) :
behoorlijk, duidelijk, geschikt, goed, ondubbelzinnig
concreet (bn) :
ondubbelzinnig
eenduidig (bn) :
ondubbelzinnig
expliciet (bn) :
ondubbelzinnig
onbetwistbaar (bw) :
incontestabel, onaantastbaar, ondubbelzinnig, ongetwijfeld, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, ontwijfelbaar, onweerlegbaar, uitgesproken

woordverbanden van ‘ondubbelzinnig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

duidelijk:
blijkbaar, ondubbelzinnig, bepaaldelijk
ondubbelzinnig:
duidelijk
onmiskenbaar:
kennelijk, blijkbaar, ondubbelzinnig, duidelijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondubbelzinnig
ambigu, dubbelzinnig, duister, geheimzinnig, mysterieus, mystiek, raadselachtig, verward

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c