ondubbelzinnig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondubbelzinnig (bn):
concreet, duidelijk, eenduidig, expliciet, ontegenzeglijk, overduidelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

duidelijk (bn) :
afgetekend, apert, evident, flagrant, helder, klaarblijkend, klaarblijkelijk, merkelijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, overduidelijk, zonneklaar
overduidelijk (bn) :
apert, evident, flagrant, geprononceerd, hard, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, zonneklaar
uitgesproken (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, ontegenzeglijk, openlijk, overduidelijk, regelrecht, verklaard
klaar (bn) :
begrijpelijk, duidelijk, glashelder, helder, licht, lucide, ondubbelzinnig, patent, rijp, transparant, zonneklaar, zuiver
proper (bn) :
behoorlijk, duidelijk, geschikt, goed, ondubbelzinnig
concreet (bn) :
ondubbelzinnig
eenduidig (bn) :
ondubbelzinnig
expliciet (bn) :
ondubbelzinnig
onbetwistbaar (bw) :
incontestabel, onaantastbaar, ondubbelzinnig, ongetwijfeld, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, ontwijfelbaar, onweerlegbaar, uitgesproken

woordverbanden van ‘ondubbelzinnig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

duidelijk:
blijkbaar, ondubbelzinnig, bepaaldelijk
ondubbelzinnig:
duidelijk
onmiskenbaar:
kennelijk, blijkbaar, ondubbelzinnig, duidelijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondubbelzinnig
ambigu, dubbelzinnig, duister, geheimzinnig, mysterieus, mystiek, raadselachtig, verward

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.102.97.

debug info: 0.0018 c