eenduidig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eenduidig (bn):
ondubbelzinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

ondubbelzinnig (bn) :
concreet, duidelijk, eenduidig, expliciet, ontegenzeglijk, overduidelijk

woordverbanden van ‘eenduidig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eenduidig
meerduidig

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c