eenduidig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eenduidig (bn) :
ondubbelzinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

ondubbelzinnig (bn) :
overduidelijk, duidelijk, concreet, eenduidig, expliciet, ontegenzeglijk

woordverbanden van ‘eenduidig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eenduidig
meerduidig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c