expliciet

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

expliciet (bn) :
nadrukkelijk, duidelijk, uitdrukkelijk
expliciet (bn) :
ondubbelzinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

ondubbelzinnig (bn) :
overduidelijk, duidelijk, concreet, eenduidig, expliciet, ontegenzeglijk
uitdrukkelijk (bn) :
speciaal, nadrukkelijk, bepaald, duidelijk, beslist, expliciet, pertinent
duidelijk (bn) :
opvallend, nadrukkelijk, uitdrukkelijk, expliciet, onverbloemd, onomwonden
specifiek (bw) :
nadrukkelijk, expliciet

woordverbanden van ‘expliciet’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

expliciet
impliciet

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c