expliciet

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

expliciet (bn) :
duidelijk, nadrukkelijk, uitdrukkelijk
expliciet (bn) :
ondubbelzinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

ondubbelzinnig (bn) :
concreet, duidelijk, eenduidig, expliciet, ontegenzeglijk, overduidelijk
uitdrukkelijk (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, expliciet, nadrukkelijk, pertinent, speciaal
duidelijk (bn) :
expliciet, nadrukkelijk, onomwonden, onverbloemd, uitdrukkelijk, opvallend
specifiek (bw) :
expliciet, nadrukkelijk

woordverbanden van ‘expliciet’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

expliciet
impliciet

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c