opvallend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opvallend (bn) :
duidelijk, flagrant, frappant, in het oog lopend, in het oog springend, indrukwekkend, kras, markant, merkbaar, merkwaardig, opmerkelijk, opzichtelijk, opzichtig, prachtig, sprekend, treffend, voyant, wonderbaarlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

merkwaardig (bn) :
belangrijk, bijzonder, buitengewoon, curieus, eigenaardig, fenomenaal, gedenkwaardig, gek, interessant, notabel, ongewoon, onverklaarbaar, opmerkelijk, opmerkenswaardig, opvallend, raar, typisch, verbazingwekkend, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
opmerkelijk (bn) :
eigenaardig, gedenkwaardig, merkwaardig, noemenswaard, noemenswaardig, notabel, ongewoon, opgemerkt, opmerkenswaardig, opvallend, remarquabel, uitstekend, vermeldenswaard, vermeldenswaardig, vreemd, zonderling
flagrant (bn) :
duidelijk, nadrukkelijk, onloochenbaar, onmiskenbaar, onweerlegbaar, opvallend, overduidelijk, schromelijk, zonneklaar
typisch (bn) :
apart, curieus, eigenaardig, gek, merkwaardig, opvallend, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
wonderbaarlijk (bn) :
merkwaardig, opvallend, verbazingwekkend, verbijsterend, verrassend, verwonderlijk, vreemd
markant (bn) :
bijzonder, frappant, interessant, opmerkelijk, opvallend, saillant, sprekend, treffend
frappant (bn) :
markant, opmerkelijk, opvallend, raak, sprekend, sterk, treffend, verbazend
zichtbaar (bn) :
blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk, merkbaar, opvallend, waarneembaar
apart (bn) :
bepaald, bijzonder, exclusief, ongewoon, opvallend, origineel, speciaal
treffend (bn) :
frappant, indrukwekkend, merkwaardig, opmerkelijk, opvallend, raak
duidelijk (bn) :
expliciet, nadrukkelijk, onomwonden, onverbloemd, uitdrukkelijk, opvallend
hel (bn) :
blinkend, fel, helder, opvallend, opzichtig, schel, stralend
saillant (bn) :
interessant, markant, opmerkelijk, opvallend, sprekend
kras (bn) :
flink, gezond, ongelooflijk, opvallend, sterk, vitaal
sprekend (bn) :
frappant, frapperend, gelijkend, opvallend, treffend
druk (bn) :
opvallend

woordverbanden van ‘opvallend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

opvallend:
treffend

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opvallend
onopvallend

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0051 c