opvallend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opvallend (bn) :
merkwaardig, duidelijk, opzichtig, opmerkelijk, wonderbaarlijk, indrukwekkend, sprekend, treffend, prachtig, kras, merkbaar, markant, frappant, flagrant, opzichtelijk, in het oog springend, in het oog lopend, voyant

als synoniem van een ander trefwoord:

merkwaardig (bn) :
ongewoon, verbazingwekkend, opvallend, bijzonder, buitengewoon, wonderlijk, zeldzaam, belangrijk, raar, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, gek, interessant, fenomenaal, gedenkwaardig, zonderling, curieus, notabel, onverklaarbaar, vreemdsoortig, opmerkenswaardig
opmerkelijk (bn) :
opvallend, ongewoon, merkwaardig, vreemd, opgemerkt, eigenaardig, uitstekend, noemenswaardig, gedenkwaardig, zonderling, notabel, vermeldenswaardig, vermeldenswaard, remarquabel, opmerkenswaardig, noemenswaard
flagrant (bn) :
opvallend, overduidelijk, nadrukkelijk, duidelijk, onmiskenbaar, onweerlegbaar, zonneklaar, schromelijk, onloochenbaar
typisch (bn) :
opvallend, wonderlijk, zeldzaam, raar, merkwaardig, vreemd, eigenaardig, apart, gek, zonderling, curieus, vreemdsoortig
wonderbaarlijk (bn) :
verbazingwekkend, opvallend, verrassend, merkwaardig, vreemd, verbijsterend, verwonderlijk
markant (bn) :
opvallend, bijzonder, opmerkelijk, interessant, sprekend, treffend, frappant, saillant
frappant (bn) :
opvallend, verbazend, sterk, opmerkelijk, raak, sprekend, treffend, markant
zichtbaar (bn) :
opvallend, duidelijk, blijkbaar, merkbaar, klaarblijkelijk, waarneembaar
apart (bn) :
opvallend, speciaal, ongewoon, bijzonder, bepaald, origineel, exclusief
treffend (bn) :
opvallend, merkwaardig, opmerkelijk, raak, indrukwekkend, frappant
duidelijk (bn) :
opvallend, nadrukkelijk, uitdrukkelijk, expliciet, onverbloemd, onomwonden
hel (bn) :
opvallend, opzichtig, helder, fel, stralend, blinkend, schel
saillant (bn) :
opvallend, opmerkelijk, interessant, sprekend, markant
kras (bn) :
opvallend, flink, gezond, sterk, vitaal, ongelooflijk
sprekend (bn) :
opvallend, treffend, frappant, gelijkend, frapperend
druk (bn) :
opvallend

woordverbanden van ‘opvallend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

opvallend:
treffend

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opvallend
onopvallend

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c