eigenaardig

als woordenboektrefwoord:

eigenaardig:
bn. bw. (-er, -st), bijzonder ; opmerkelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eigenaardig (bn) :
bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, zonderling, curieus, singulier, vreemdsoortig
eigenaardig (bn) :
kenmerkend, specifiek, karakteristiek

als synoniem van een ander trefwoord:

merkwaardig (bn) :
ongewoon, verbazingwekkend, opvallend, bijzonder, buitengewoon, wonderlijk, zeldzaam, belangrijk, raar, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, gek, interessant, fenomenaal, gedenkwaardig, zonderling, curieus, notabel, onverklaarbaar, vreemdsoortig, opmerkenswaardig
opmerkelijk (bn) :
opvallend, ongewoon, merkwaardig, vreemd, opgemerkt, eigenaardig, uitstekend, noemenswaardig, gedenkwaardig, zonderling, notabel, vermeldenswaardig, vermeldenswaard, remarquabel, opmerkenswaardig, noemenswaard
bijzonder (bn) :
speciaal, ongewoon, buitengewoon, uitmuntend, zeldzaam, afwijkend, raar, uniek, vreemd, origineel, opmerkelijk, eigenaardig, apart, afzonderlijk, specifiek, exceptioneel, zonderling, excentriek, markant
vreemd (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, buitengewoon, wonderlijk, raar, merkwaardig, onbegrijpelijk, eigenaardig, apart, grillig, gek, grappig, zonderling, curieus, wonderbaar, onverklaarbaar
zonderling (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, komiek, origineel, apart, eigenaardig, gek, excentriek, curieus, buitenissig, zonderbaar, vreemdsoortig
curieus (bn) :
buitengewoon, bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, zonderling, onalledaags, vreemdsoortig
kenmerkend (bn) :
typisch, eigenaardig, specifiek, karakteristiek, typerend, representatief, tekenend, markant, symptomatisch, onderscheidend, kenschetsend, aanduidend
excentriek (bn) :
ongewoon, bijzonder, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, origineel, eigenaardig, apart, zonderling, extravagant, buitenissig, vreemdsoortig
wonderlijk (bn) :
bizar, fantastisch, raar, vreemd, eigenaardig, raadselachtig, gek, verwonderlijk, fabelachtig, zonderling, curieus, singulier
typisch (bn) :
opvallend, wonderlijk, zeldzaam, raar, merkwaardig, vreemd, eigenaardig, apart, gek, zonderling, curieus, vreemdsoortig
raar (bn) :
ongewoon, vies, wonderlijk, merkwaardig, typisch, vreemd, eigenaardig, gek, zonderling, excentriek
zeldzaam (bn) :
wonderlijk, raar, merkwaardig, vreemd, eigenaardig, zonderling, curieus, vreemdsoortig
afwijkend (bn) :
gestoord, bijzonder, eigenaardig, alternatief, zonderling, buitenissig
origineel (bn) :
bijzonder, verrassend, eigenaardig, apart, zonderling
grillig (bn) :
wonderlijk, vreemd, eigenaardig, eigenzinnig
specifiek (bn) :
speciaal, bijzonder, kenmerkend, eigenaardig
singulier (bn) :
wonderlijk, vreemd, eigenaardig, zonderling
eigenwijs (bn) :
eigenaardig, grappig, curieus

woordverbanden van ‘eigenaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eigenaardig
gewoon

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c