buitensporig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

buitensporig (bn) :
bovenmatig, excessief, exorbitant, extreem, losbandig, mateloos, ongehoord, ongerijmd, onmatig, onredelijk, overdadig, overdreven, overmatig, teugelloos, tomeloos, verbazend, verregaand
buitensporig (bw) :
oneindig, onhebbelijk, ontstellend

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
losbandig (bn) :
aanstootgevend, bandeloos, buitensporig, extravagant, licht, lichtvaardig, lichtzinnig, liederlijk, los, ongebonden, ongeregeld, slordig, tomeloos, zedeloos
overdadig (bn) :
bovenmatig, buitensporig, copieus, extravagant, kwistig, lucullisch, luxueus, onmatig, overdreven, overmatig, overvloedig, verkwistend, weelderig
overmatig (bn) :
bovenmatig, buitengemeen, buitensporig, excessief, grenzeloos, mateloos, onmatig, overdadig, overdreven, uitbundig, uitermate
waanzinnig (bn) :
abnormaal, buitengewoon, buitensporig, geweldig, hartstikke, ontstellend, ontzettend, uiterst, verschrikkelijk, vreselijk
bovenmatig (bn) :
buitengemeen, buitengewoon, buitensporig, excessief, mateloos, onmatig, overdadig, overdreven, overmatig, prodigieus
ongerijmd (bn) :
absurd, averechts, belachelijk, buitensporig, disparaat, dwaas, idioot, inept, ongepast, onlogisch, onzinnig, zot
tomeloos (bn) :
bandeloos, breidelloos, buitensporig, losbandig, onbedwongen, onbeteugeld, ongebreideld, onstuimig, teugelloos
teugelloos (bn) :
bandeloos, buitensporig, onbelemmerd, onbeperkt, ongebreideld, ongecontroleerd, tomeloos
mateloos (bn) :
bovenmatig, buitensporig, grenzeloos, onbegrensd, onmatig, onmetelijk, overmatig
overspannen (bn) :
buitensporig, geëxalteerd, gespannen, opgewonden, overdreven, overprikkeld
onmatig (bn) :
buitensporig, hevig, onbeteugeld, overdadig, overdreven, overmatig
overdreven (bn) :
buitensporig, exorbitant, extravagant, extreem, grotesk, theatraal
extravagant (bn) :
buitensporig, excentriek, flamboyant, overdreven, verkwistend
exorbitant (bn) :
bovenmatig, buitensporig, extreem, ongehoord, overdreven
grotesk (bn) :
bespottelijk, buitensporig, mal, mallotig, potsierlijk
excessief (bn) :
bovenmatig, buitensporig, overdadig, overmatig
allemachtig (bn) :
buitensporig, enorm, geweldig, reusachtig
oneindig (bn) :
buitensporig, mateloos, oeverloos
astronomisch (bn) :
buitensporig, enorm, gigantisch
ongehoord (bn) :
buitensporig, hemeltergend
dwaas (bn) :
buitensporig, overdreven
onfatsoenlijk (bn) :
buitensporig
zeer (bw) :
bitter, buitensporig, duivels, flink, krachtig, nogal, uitzonderlijk, zo
buitengewoon (bw) :
buitensporig, excessief, overdadig
onhebbelijk (bw) :
buitensporig, uitzonderlijk

woordverbanden van ‘buitensporig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

buitensporig
courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c