onbeperkt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbeperkt (bn) :
eindeloos, grenzeloos, oeverloos, onbegrensd, onbekrompen, onbelemmerd, ongelimiteerd, teugelloos, volstrekt, vrij
onbeperkt (bn) :
onbegrensd, onmetelijk
onbeperkt (bn) :
grenzeloos, onbepaald

als synoniem van een ander trefwoord:

onmetelijk (bn) :
gigantisch, grenzeloos, grondeloos, immens, mateloos, onafzienbaar, onbegrensd, onbeperkt, oneindig, onmeetbaar, onpeilbaar, ontzaglijk
vrij (bn) :
los, onafhankelijk, onbegrensd, onbelemmerd, onbeperkt, onbezet, onbezwaard, onconventioneel, ongebonden, ongedwongen, vrijmoedig
eindeloos (bn) :
altijddurend, eeuwig, grenzeloos, mateloos, oeverloos, onafzienbaar, onbeperkt, oneindig, onmetelijk, onophoudelijk, voortdurend
teugelloos (bn) :
bandeloos, buitensporig, onbelemmerd, onbeperkt, ongebreideld, ongecontroleerd, tomeloos
grenzeloos (bn) :
eindeloos, mateloos, onbegrensd, onbeperkt, oneindig, onmetelijk, overmatig
onbegrensd (bn) :
grenzeloos, mateloos, onbepaald, onbeperkt, onmetelijk, vrij
oeverloos (bn) :
eindeloos, grenzeloos, onbeperkt
volstrekt (bn) :
onbeperkt, ongelimiteerd
onbegrensd (bn) :
onbeperkt
onbepaald (bn) :
onbeperkt
onvoorwaardelijk (bw) :
absoluut, onbeperkt

woordverbanden van ‘onbeperkt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

onbepaald:
onbeperkt, onbegrensd, vaag
onbeperkt:
onbepaald, volstrekt
volstrekt:
onbeperkt

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbeperkt
beperkt

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0056 c