onafhankelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onafhankelijk (bn):
autonoom, eigenmachtig, independent, ongebonden, soeverein, vrij, zelfstandig

als synoniem van een ander trefwoord:

vrij (bn) :
los, onafhankelijk, onbegrensd, onbelemmerd, onbeperkt, onbezet, onbezwaard, onconventioneel, ongebonden, ongedwongen, vrijmoedig
zelfstandig (bn) :
autonoom, eigenmachtig, mondig, onafhankelijk, soeverein, substantieel
vrij (bn) :
eigen baas, onafhankelijk, ongebonden
soeverein (bn) :
autonoom, onafhankelijk, zelfstandig
autonoom (bn) :
onafhankelijk, vrij, zelfstandig

woordverbanden van ‘onafhankelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

onafhankelijk:
vrij
vrij:
onafhankelijk, zelfstandig, bandeloos, vrijmoedig, los, ongedwongen
zelfstandig:
onafhankelijk, vrij

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
onafhankelijk, vrij, zelfstandig

Onafhankelijk — vrij — zelfstandig. Niet aan het gezag van iemand anders onderworpen. Zijn eigen heer en meester, in doen en laten door niemand beperkt. Onafhankelijk heeft vooral betrekking op den toestand, waarin men zich bevindt in verhouding tot anderen. Zelfstandig geeft ditzelfde te kennen, doch met uitdrukkelijke vermelding, dat men op zich zelf staat en niet bij een ander behoort. Vrij ziet meer op het gevoel, dat iemand heeft, die niet gebonden is en niet gedwongen kan worden, om iets tegen zijn wil te doen. Een vrij man, een onafhankelijk man. Ons gemeenebest was een onafhankelijke staat geworden. De vrije steden van Duitschland hadden vroeger hun eigen bestuur. Vrije toestemming noemt men in rechten eene toestemming, die niet door geweld is afgeperst, en niet door bedrog of dwaling is verkregen. Niet synoniem met vrij is onaf hankelijk in de volgende uitdrukkingen, waarin het wel met zelfstandig kan afwisselen. Onafhankelijk leven d. i. zoodanig leven, dat men van niemand behoeft af te hangen. Een onafhankelijk bestaan hebben d. i. een voldoend inkomen of een genoegzaam vermogen hebben.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onafhankelijk, vrij, frank en vrij

ONAFHANKELIJK, VRIJ, VRANK EN VRIJ

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 22.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onafhankelijk
afhankelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c