onbelemmerd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbelemmerd (bn):
onbenadeeld, ongehinderd, onverhinderd, onverlet, vrij
onbelemmerd (bw):
vrijuit

als synoniem van een ander trefwoord:

vrij (bn) :
los, onafhankelijk, onbegrensd, onbelemmerd, onbeperkt, onbezet, onbezwaard, onconventioneel, ongebonden, ongedwongen, vrijmoedig
onbeperkt (bn) :
eindeloos, grenzeloos, oeverloos, onbegrensd, onbekrompen, onbelemmerd, ongelimiteerd, teugelloos, volstrekt, vrij
vlot (bn) :
gemakkelijk, gesmeerd, grif, losjes, onbelemmerd, plezierig, probleemloos, prompt, rad, snel, vloeiend, vlug
teugelloos (bn) :
bandeloos, buitensporig, onbelemmerd, onbeperkt, ongebreideld, ongecontroleerd, tomeloos
ongestoord (bn) :
kalm, onafgebroken, onbelemmerd, onbewogen, ongehinderd, onverstoord, rustig, vredig
ongehinderd (bn) :
onbelemmerd, ongemoeid, ongestoord, vrijelijk, vrijuit
onverlet (bn) :
onbelemmerd, onverhinderd, onverminderd
vrijuit (bw) :
onbelemmerd, onbewimpeld, openhartig, rondborstig, zonder schroom

woordverbanden van ‘onbelemmerd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbelemmerd
belemmerd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.238.176.

debug info: 0.0024 c