prompt

als woordenboektrefwoord:

prompt:
bn. bw. (-er, -st), snel; stipt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prompt (bn) :
vlug, rap, snel, vlot, onverwijld, pront, geredelijk
prompt (bn) :
stipt, precies
prompt (bw) :
meteen, op staande voet, onmiddellijk, pardoes

als synoniem van een ander trefwoord:

vlot (bn) :
vlug, vloeiend, gemakkelijk, snel, probleemloos, losjes, gesmeerd, plezierig, prompt, rad, grif, onbelemmerd
pront (bn) :
flink, snel, vlot, prompt, monter
vlug (bw) :
hard, rap, ras, spoedig, gauw, snel, binnenkort, even, prompt, rad, grif, rats, schielijk, gezwind, ijlings, fluks, seffens
snel (bw) :
spoedig, gauw, prompt, onverwijld
pront (bw) :
stipt, precies, prompt

woordverbanden van ‘prompt’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

prompt
aanstonds, dadelijk, straks, zo

in de Woordenlijst onnodig Engels:

prompt  zn.:
hieroteken, invoerwijzer

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c