rap

als woordenboektrefwoord:

rap:
bn. bw. (-per, -st), vlug, gezwind.
rap:
o. schurft; Jan Rap en zijn maat, het gepeupel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rap (bn) :
als de bliksem, gauw, haastig, rad, snel, snelvoetig, spoedig, vlug
rap (bn) :
pienter, schrander, slim, verstandig
rap (bn) :
actief, flink, kwiek, vaardig

als synoniem van een ander trefwoord:

slim (bn) :
bedachtzaam, bijdehand, clever, diplomatiek, gaar, geslepen, gewiekst, gis, goochem, handig, kien, knaphandig, leep, lijp, link, listig, loos, piechem, pienter, plat, rap, scherpzinnig, schrander, sluw, straf, uitgekookt, uitgerekend, uitgeslapen, verstandig
snel (bn) :
als de bliksem, direct, fast, gauw, gezwind, haastig, hard, ijlings, jachtig, presto, rad, rap, ras, rats, scheetsgewijs, schielijk, spoedig, vlot, vluchtig, vlug, wakker
schrander (bn) :
bedachtzaam, bijdehand, intelligent, ontwikkeld, pienter, rap, scherp, scherpziend, scherpzinnig, slim, snedig, snugger, verstandig, vlug
haastig (bn) :
gehaast, gejaagd, holderdebolder, ijlings, inderhaast, jachtig, ongeduldig, overijld, rap, schielijk, snel, spoedig, vierklauwens, vlug
spoedig (bn) :
fluks, gezwind, haastig, rad, rap, ras, snel, vlot, vlug
prompt (bn) :
geredelijk, onverwijld, pront, rap, snel, vlot, vlug
vlot (bn) :
gezwind, hard, rap, ras, spoedig
rad (bn) :
glad, rap, snel, vlot, vlug
grif (bn) :
rap, snel, vlot, vlug
gezwind (bn) :
rap, snel, vlug
kwiek (bn) :
rap, vlug
vlug (bw) :
binnenkort, even, fluks, gauw, gezwind, grif, hard, ijlings, prompt, rad, rap, ras, rats, schielijk, seffens, snel, spoedig
gauw (bw) :
binnenkort, fluks, rap, snel, spoedig, vlot, vlug, weldra
hard (bw) :
gezwind, rad, rap, ras, snel, spoedig, vlot, vlug

woordverbanden van ‘rap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden duiden het vermogen van een lichaam aan, om zich met snelheid te bewegen of in korten tijd iets te verrichten. Snel ziet meer op den spoed, vlug op de gemakkelijkheid der beweging. Gauw is sterker dan vlug: men zal eer gebruiken iemand te gauw zijn, dan iemand te vlug zijn; het wordt meest in minder gunstigen zin gebezigd. Gezwind zag oorspronkelijk op de kracht, waarmede iets gedaan werd, maar heeft allengs daarmede verbonden het begrip van groote vlugheid. Rap heeft hoofdzakelijk betrekking op den lichaamsbouw, die tot kloek en snel handelen in staat stelt. Men zegt zoowel rappe leden als rap ter been. Rasch heeft betrekking op spoed, die niet altijd het gevolg van bedaard nadenken is, vandaar dat rasch soms in beteekenis nadert tot overijld. Waar vaardig als synoniem met vlug gebruikt wordt, ziet hef vooral op handigheid aan vlugheid verbonden. Behendig ziet eigenlijk op de vaardigheid der handen, maar is uitgebreid en wordt gezegd van iemand die vaardigheid om iets te doen, verbindt met vlugheid om iets tot stand te brengrn. Wat is sneller dan het licht? Vlug als eene hinde. Een vlugge knaap. Gauw als water. Met gezwinden pas. Die rassche daad zal u berouwen. Dat meisje is vaardig met de naald.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 53:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rap
langzaam, traag

in de Woordenlijst onnodig Engels:

rap  zn.:
rep

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c