seffens

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

subiet (bw) :
acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
meteen (bw) :
aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
onmiddellijk (bw) :
dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onverwijld, op staande voet, rechtstreeks, seffens, stante pede, subiet, terstond, zo
vlug (bw) :
binnenkort, even, fluks, gauw, gezwind, grif, hard, ijlings, prompt, rad, rap, ras, rats, schielijk, seffens, snel, spoedig
ineens (bw) :
dadelijk, holderdebolder, inenen, op slag, opeens, pardoes, plotseling, plotsklaps, rats, seffens, tegelijk
spoedig (bw) :
aanstonds, aldra, binnen afzienbare tijd, binnenkort, dra, gauw, kortelings, seffens, weldra, welhaast
aanstonds (bw) :
binnenkort, dadelijk, direct, gauw, meteen, seffens, straks, terstond, weldra, zo
straks (bw) :
aanstonds, dadelijk, direct, flus, seffens, strakjes, zo meteen
direct (bw) :
aanstonds, dadelijk, seffens, straks, zo meteen
dadelijk (bw) :
aanstonds, seffens, strakjes, straks, zo
tegelijk (bw) :
gelijktijdig, seffens, tegelijkertijd

woordverbanden van ‘seffens’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c