ineens

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ineens (bw) :
dadelijk, holderdebolder, inenen, op slag, opeens, pardoes, plotseling, plotsklaps, rats, seffens, tegelijk
ineens (bw) :
à forfait, voetstoots

als synoniem van een ander trefwoord:

plotseling (bw) :
abrupt, acuut, bruusk, eensklaps, ineens, klakkeloos, onaangekondigd, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, opeens, pardoes, plots, plotsklaps, rats, schielijk, subiet
plots (bw) :
eensklaps, ineens, onverhoeds, onverwacht, opeens, pardoes, plotseling, plotsklaps
eensklaps (bw) :
ineens, onverwachts, opeens, plots, plotseling, plotsklaps
abrupt (bw) :
ineens, onverwacht, opeens, plotseling, plotsklaps
onverwachts (bw) :
abrupt, ineens, onvoorzien, pardoes
tegelijk (bw) :
gezamenlijk, ineens, samen
forfait (bw) :
ineens, voetstoots

woordverbanden van ‘ineens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ineens
allengs, gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c