acuut

als woordenboektrefwoord:

acuut:
bn. acute ziekte, met een snel verloop.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

acuut (bn) :
meteen, direct, dadelijk, onmiddellijk, terstond, subiet
acuut (bn) :
dringend, urgent
acuut (bn) :
plotseling

als synoniem van een ander trefwoord:

dringend (bn) :
onmiddellijk, hoognodig, urgent, nijpend, acuut, spoedeisend
onmiddellijk (bn) :
dringend, primair, acuut
subiet (bw) :
opeens, op slag, heel gauw, meteen, dadelijk, direct, plotseling, onmiddellijk, ogenblikkelijk, pal, acuut, terstond, onverlet, eensklaps, onverwijld, stante pede, seffens
plotseling (bw) :
opeens, onaangekondigd, plots, ineens, onverwacht, klakkeloos, abrupt, pardoes, onverwachts, plotsklaps, acuut, onverhoeds, rats, subiet, bruusk, schielijk, eensklaps
onverwacht (bw) :
verrassend, plots, plotseling, abrupt, onvoorzien, onverwachts, plompverloren, onverhoopt, acuut, onvermoed, onverhoeds, ongedacht, schielijk, voor de vuist weg
meteen (bw) :
direct, dadelijk, gelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, pal, acuut, aanstonds, terstond, subiet, onverlet, onverwijld, stante pede, seffens
direct (bw) :
gauw, meteen, onmiddellijk, ogenblikkelijk, acuut, aanstonds, terstond, subiet, onverwijld, spoorslags, stante pede, linea recta
onverwijld (bw) :
zonder uitstel, meteen, direct, dadelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, acuut, terstond, subiet

woordverbanden van ‘acuut’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

acuut
chronisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c