acuut

als woordenboektrefwoord:

acuut:
bn. acute ziekte, met een snel verloop.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

acuut (bn) :
dadelijk, direct, meteen, onmiddellijk, subiet, terstond
acuut (bn) :
dringend, urgent
acuut (bn) :
plotseling

als synoniem van een ander trefwoord:

dringend (bn) :
acuut, hoognodig, nijpend, onmiddellijk, spoedeisend, urgent
onmiddellijk (bn) :
acuut, dringend, primair
subiet (bw) :
acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
plotseling (bw) :
abrupt, acuut, bruusk, eensklaps, ineens, klakkeloos, onaangekondigd, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, opeens, pardoes, plots, plotsklaps, rats, schielijk, subiet
onverwacht (bw) :
abrupt, acuut, ongedacht, onverhoeds, onverhoopt, onvermoed, onverwachts, onvoorzien, plompverloren, plots, plotseling, schielijk, verrassend, voor de vuist weg
meteen (bw) :
aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
direct (bw) :
acuut, aanstonds, gauw, linea recta, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, spoorslags, stante pede, subiet, terstond
onverwijld (bw) :
acuut, dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, subiet, terstond, zonder uitstel

woordverbanden van ‘acuut’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

acuut
aanstonds, chronisch, dadelijk, straks, zo

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0052 c