primair

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

primair (bn) :
eerste, eerst, oorspronkelijk, vroegst, elementair, vroegste, voornaamste, voornaamst, belangrijkste, belangrijkst
primair (bn) :
bekrompen, oppervlakkig, primitief
primair (bn) :
oer-, grond-, hoofd-, basis-
primair (bn) :
ondeelbaar, onherleidbaar
primair (bn) :
direct, onmiddellijk

als synoniem van een ander trefwoord:

oppervlakkig (bn) :
luchtig, los, vluchtig, primair, vaag, losjes, zonder diepgang, nietszeggend, cosmetisch, terloops, wuft
oorspronkelijk (bn) :
eerste, oudste, primair, primitief, autochtoon, inheems, primordiaal
eerst (bn) :
oorspronkelijk, primair, aanvankelijk
elementair (bn) :
primair, fundamenteel, grond-, basis-
onmiddellijk (bn) :
dringend, primair, acuut
direct (bn) :
primair
primitief (bn) :
primair
eerste (zn) :
beste, bovenste, oudste, primair, voorste, primus, voornaamste, belangrijkste

woordverbanden van ‘primair’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

primair
secundair

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c