primair

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

primair (bn) :
belangrijkst, belangrijkste, eerst, eerste, elementair, oorspronkelijk, voornaamst, voornaamste, vroegst, vroegste
primair (bn) :
bekrompen, oppervlakkig, primitief
primair (bn) :
basis-, grond-, hoofd-, oer-
primair (bn) :
ondeelbaar, onherleidbaar
primair (bn) :
direct, onmiddellijk

als synoniem van een ander trefwoord:

oppervlakkig (bn) :
cosmetisch, los, losjes, luchtig, nietszeggend, primair, terloops, vaag, vluchtig, wuft, zonder diepgang
oorspronkelijk (bn) :
autochtoon, eerste, inheems, oudste, primair, primitief, primordiaal
eerst (bn) :
aanvankelijk, oorspronkelijk, primair
elementair (bn) :
basis-, fundamenteel, grond-, primair
onmiddellijk (bn) :
acuut, dringend, primair
direct (bn) :
primair
primitief (bn) :
primair
eerste (zn) :
belangrijkste, beste, bovenste, oudste, primair, primus, voornaamste, voorste

woordverbanden van ‘primair’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

primair
secundair

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c