vluchtig

als woordenboektrefwoord:

vluchtig:
bn. bw. (-er, -st), haastig ; oppervlakkig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vluchtig (bn) :
kortstondig, onbestendig, tijdelijk, verdwijnend, vergaand, vergankelijk, voorbijgaand
vluchtig (bn) :
haastig, kort, los, oppervlakkig, snel, terloops
vluchtig (bn) :
etherisch
vluchtig (bw) :
losweg

als synoniem van een ander trefwoord:

onbestendig (bn) :
buiig, grillig, instabiel, mutabel, ongestadig, onstabiel, onstandvastig, onvast, onzeker, twijfelachtig, veranderlijk, vergankelijk, vluchtig, weifelend, wispelturig, wisselvallig
snel (bn) :
als de bliksem, direct, fast, gauw, gezwind, haastig, hard, ijlings, jachtig, presto, rad, rap, ras, rats, scheetsgewijs, schielijk, spoedig, vlot, vluchtig, vlug, wakker
lichtvaardig (bn) :
ijdellijk, lichtzinnig, los, losbandig, luchthartig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, vluchtig
oppervlakkig (bn) :
cosmetisch, los, losjes, luchtig, nietszeggend, primair, terloops, vaag, vluchtig, wuft, zonder diepgang
terloops (bn) :
en passant, in het voorbijgaan, langs zijn neus weg, nonchalant, oppervlakkig, vluchtig, zijdelings
tijdelijk (bn) :
kortstondig, provisioneel, provisoir, provisorisch, temporair, temporeel, vluchtig, voorlopig
vergankelijk (bn) :
aards, bederfelijk, eindig, sterfelijk, tijdelijk, vluchtig, voorbijgaand, werelds
kortstondig (bn) :
efemeer, kort, momenteel, ogenblikkelijk, vergankelijk, vluchtig, voorbijgaand
etherisch (bn) :
ijl, licht, luchtig, vluchtig
snel (bn) :
oppervlakkig, vluchtig
superficieel (bn) :
oppervlakkig, vluchtig
losjes (bw) :
informeel, ongedwongen, ontspannen, oppervlakkig, vlot, vluchtig
kort (bw) :
even, gering, summier, vluchtig
even (bw) :
amper, nauwelijks, vluchtig
losweg (bw) :
vluchtig

woordverbanden van ‘vluchtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c