vluchtig

als woordenboektrefwoord:

vluchtig:
bn. bw. (-er, -st), haastig ; oppervlakkig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vluchtig (bn):
kortstondig, onbestendig, tijdelijk, verdwijnend, vergaand, vergankelijk, voorbijgaand
vluchtig (bn):
haastig, kort, los, oppervlakkig, snel, terloops
vluchtig (bn):
etherisch
vluchtig (bw):
losweg

als synoniem van een ander trefwoord:

onbestendig (bn) :
buiig, grillig, instabiel, mutabel, ongestadig, onstabiel, onstandvastig, onvast, onzeker, twijfelachtig, veranderlijk, vergankelijk, vluchtig, weifelend, wispelturig, wisselvallig
snel (bn) :
als de bliksem, direct, fast, gauw, gezwind, haastig, hard, ijlings, jachtig, presto, rad, rap, ras, rats, scheetsgewijs, schielijk, spoedig, vlot, vluchtig, vlug, wakker
lichtvaardig (bn) :
ijdellijk, lichtzinnig, los, losbandig, luchthartig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, vluchtig
oppervlakkig (bn) :
cosmetisch, los, losjes, luchtig, nietszeggend, primair, terloops, vaag, vluchtig, wuft, zonder diepgang
terloops (bn) :
en passant, in het voorbijgaan, langs zijn neus weg, nonchalant, oppervlakkig, vluchtig, zijdelings
tijdelijk (bn) :
kortstondig, provisioneel, provisoir, provisorisch, temporair, temporeel, vluchtig, voorlopig
vergankelijk (bn) :
aards, bederfelijk, eindig, sterfelijk, tijdelijk, vluchtig, voorbijgaand, werelds
etherisch (bn) :
ijl, licht, luchtig, vluchtig
snel (bn) :
oppervlakkig, vluchtig
superficieel (bn) :
oppervlakkig, vluchtig
kortstondig (bw) :
efemeer, kort, momenteel, ogenblikkelijk, vergankelijk, vluchtig, voorbijgaand
losjes (bw) :
informeel, ongedwongen, ontspannen, oppervlakkig, vlot, vluchtig
kort (bw) :
even, gering, summier, vluchtig
even (bw) :
amper, nauwelijks, vluchtig
losweg (bw) :
vluchtig

woordverbanden van ‘vluchtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
vluchtig lezen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0019 c