tijdelijk

als woordenboektrefwoord:

tijdelijk:
bn. bw. voor zekere tijd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tijdelijk (bn) :
kortstondig, provisioneel, provisoir, provisorisch, temporair, temporeel, vluchtig, voorlopig
tijdelijk (bn) :
aards, eindig, vergankelijk, voorbijgaand, werelds

als synoniem van een ander trefwoord:

voorlopig (bn) :
geïmproviseerd, interimair, preparatoir, provisioneel, provisoir, provisorisch, temporair, tentatief, tijdelijk, tussentijds
vluchtig (bn) :
kortstondig, onbestendig, tijdelijk, verdwijnend, vergaand, vergankelijk, voorbijgaand
waarnemend (bn) :
ad hoc, ad interim, dienstdoend, fungerend, loco, loco-, plaatsvervangend, tijdelijk
vergankelijk (bn) :
aards, bederfelijk, eindig, sterfelijk, tijdelijk, vluchtig, voorbijgaand, werelds
provisorisch (bn) :
provisioneel, provisoir, tijdelijk, voorlopig
werelds (bn) :
aards, mondain, ondermaans, profaan, tijdelijk

woordverbanden van ‘tijdelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tijdelijk
structureel, vast, voorgoed

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c