werelds

als woordenboektrefwoord:

werelds:
bn. aards : wereldse goederen, genoegens.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

werelds (bn):
aards, mondain, ondermaans, profaan, tijdelijk
werelds (bn):
profaan, seculair, seculier, wereldlijk
werelds (bn):
ijdel, wuft, zinnelijk
werelds (bn):
mondain

als synoniem van een ander trefwoord:

vergankelijk (bn) :
aards, bederfelijk, eindig, sterfelijk, tijdelijk, vluchtig, voorbijgaand, werelds
frivool (bn) :
lichtzinnig, loszinnig, luchthartig, mondain, ondoordacht, werelds, wuft
tijdelijk (bn) :
aards, eindig, vergankelijk, voorbijgaand, werelds
aards (bn) :
ondermaans, vergankelijk, wereldlijk, werelds
profaan (bn) :
niet-kerkelijk, ongewijd, wereldlijk, werelds
wereldlijk (bn) :
ongewijd, profaan, seculair, seculier, werelds
mondain (bn) :
chic, luxueus, werelds, wereldsgezind
aards (bn) :
mondain, ondermaans, werelds
zinnelijk (bn) :
vleselijk, werelds

woordverbanden van ‘werelds’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aards, werelds

Aardsch — wereldsch. Wereldsch, dat tegenover geestelijk staat, verschilt van aardsch, als tegenstelling van hemelsch, en heeft altijd eene ongunstige beteekenis. Aardsche genoegens, dat zijn diegene, welke de aarde oplevert, kunnen onschuldig en rein zijn; door wereldsche verstaat men altijd die, welke men zoeken moet in het verkeer der menschen, met hunne gebreken en zwakheden; zoodanige dus, waardoor ons geestelijk welzijn in gevaar gebracht wordt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aards, werelds

AARDSCH, WERELDSCH

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 81.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

werelds
godsdienstig, hemels
zie ook:
wereld

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c