wereldlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wereldlijk (bn):
ongewijd, profaan, seculair, seculier, werelds

als synoniem van een ander trefwoord:

aards (bn) :
ondermaans, vergankelijk, wereldlijk, werelds
profaan (bn) :
niet-kerkelijk, ongewijd, wereldlijk, werelds
werelds (bn) :
profaan, seculair, seculier, wereldlijk
seculier (bn) :
wereldlijk

woordverbanden van ‘wereldlijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wereldlijk
geestelijk, spiritueel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c