ongewijd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

profaan (bn) :
niet-kerkelijk, ongewijd, wereldlijk, werelds
wereldlijk (bn) :
ongewijd, profaan, seculair, seculier, werelds

woordverbanden van ‘ongewijd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongewijd
gewijd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c