goddeloos

als woordenboektrefwoord:

goddeloos:
bn. (...zer, -t), zondig, zedeloos, slecht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

goddeloos (bn):
godvergeten, heiligschennend, oneerbiedig, ongodsdienstig, onheilig, vloekwaardig
goddeloos (bn):
atheïstisch, heidens, slecht, verdorven, verworpen, zondig
goddeloos (bn):
afschuwelijk, hels

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
verdorven (bn) :
bedorven, geperverteerd, goddeloos, inslecht, pervers, slecht, vicieus, zedeloos, zondig
zondig (bn) :
goddeloos, slecht, snood, verderfelijk, verdorven
godvergeten (bn) :
goddeloos, schandalig, schandelijk, snood
profaan (bn) :
goddeloos, heiligschennend, ontheiligend
heilloos (bn) :
goddeloos, snood

woordverbanden van ‘goddeloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
goddeloos, zondig

Goddeloos — zondig. Wie in strijd handelt met de zedelijke wetten. Zondig ziet meer op overtreding der wetten ten gevolge der menschelijke zwakheid; de tegenstelling is deugdzaam. Goddeloos onderstelt een zondigen tegen beter weten in, zonder zich aan God of zijn gebod te storen; er tegenover staat godvreezend, braaf. Alle menschen zijn zondaars, maar goddeloozen zijn gelukkig eene uitzondering.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
goddeloos, goddeloosheid, zonde, zondig, roekeloos, roekeloosheid, ondeugd, ondeugend

GODDELOOS, GODDELOOSHEID, ZONDE, ZONDIG, ROEKELOOS, ROEKELOOSHEID, ONDEUGD, ONDEUGEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 218.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

goddeloos
godsdienstig, vroom

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c