godsdienstig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

godsdienstig (bn):
geestelijk, gelovig, kerkelijk, religieus, stichtelijk
godsdienstig (bn):
devoot, gelovig, godvrezend, godvruchtig, kerks, vroom

als synoniem van een ander trefwoord:

godvrezend (bn) :
devoot, gelovig, godsdienstig, godvruchtig, godzalig, pieus, religieus, vroom
gelovig (bn) :
godsdienstig, godvrezend, godvruchtig, religieus, vroom
religieus (bn) :
gelovig, godsdienstig, godvrezend, godvruchtig, vroom
geestelijk (bn) :
geheiligd, godsdienstig, kerkelijk, klerikaal
stichtelijk (bn) :
godsdienstig, troostend

woordverbanden van ‘godsdienstig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

ernstig:
godsdienstig
gelovig:
vertrouwend, godsdienstig, ernstig, vroom
gewijd:
geheiligd, plechtig, verheven, godsdienstig
godsdienstig:
godvrezend, godvruchtig, godzalig, stichtelijk, kerks, vroom
vroom:
godsdienstig

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
godsdienstig, godvrezend, godvruchtig, godzalig, vroom

Godsdienstig — godvreezend — godvruchtig — godzalig — vroom. Godsdienstig is hij, die aan zijn godsdienst hecht, en zijne kerkelijke plichten niet verzuimt. Godvreezend en godvruchtig worden van hem gezegd, die in alles toont eerbied voor God en Gods geboden te hebben. Godzalig drukt hetzelfde uit, doch verbindt hiermede het zalig bewustzijn van Gode welgevallig te handelen; daardoor krijgt het ook de minder gunstige beteekenis van vertoonmakend door groote godsdienstigheid. Ook vroom, eigenlijk uitstekend en verder braaf en godsdienstig, kan deze beteekenis krijgen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

godsdienstig
goddeloos, ongodsdienstig, werelds

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c

Maak een gratis account aan!