godsdienstig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

godsdienstig (bn) :
geestelijk, gelovig, kerkelijk, religieus, stichtelijk
godsdienstig (bn) :
gelovig, godvrezend, vroom, kerks, devoot, godvruchtig

als synoniem van een ander trefwoord:

godvrezend (bn) :
gelovig, godsdienstig, vroom, religieus, devoot, godzalig, godvruchtig, pieus
gelovig (bn) :
godsdienstig, godvrezend, vroom, religieus, godvruchtig
religieus (bn) :
gelovig, godsdienstig, godvrezend, vroom, godvruchtig
geestelijk (bn) :
kerkelijk, godsdienstig, geheiligd, klerikaal
stichtelijk (bn) :
godsdienstig, troostend

woordverbanden van ‘godsdienstig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

ernstig:
godsdienstig
gelovig:
vertrouwend, godsdienstig, ernstig, vroom
gewijd:
geheiligd, plechtig, verheven, godsdienstig
godsdienstig:
godvrezend, godvruchtig, godzalig, stichtelijk, kerks, vroom
vroom:
godsdienstig

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Godsdienstig is hij, die aan zijn godsdienst hecht, en zijne kerkelijke plichten niet verzuimt. Godvreezend en godvruchtig worden van hem gezegd, die in alles toont eerbied voor God en Gods geboden te hebben. Godzalig drukt hetzelfde uit, doch verbindt hiermede het zalig bewustzijn van Gode welgevallig te handelen; daardoor krijgt het ook de minder gunstige beteekenis van vertoonmakend door groote godsdienstigheid. Ook vroom, eigenlijk uitstekend en verder braaf en godsdienstig, kan deze beteekenis krijgen.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

godsdienstig
goddeloos, ongodsdienstig, werelds

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c