gelovig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelovig (bn) :
godsdienstig, godvrezend, vroom, religieus, godvruchtig

als synoniem van een ander trefwoord:

godvrezend (bn) :
gelovig, godsdienstig, vroom, religieus, devoot, godzalig, godvruchtig, pieus
godsdienstig (bn) :
geestelijk, gelovig, kerkelijk, religieus, stichtelijk
godsdienstig (bn) :
gelovig, godvrezend, vroom, kerks, devoot, godvruchtig
religieus (bn) :
gelovig, godsdienstig, godvrezend, vroom, godvruchtig
christelijk (bn) :
gelovig, orthodox

woordverbanden van ‘gelovig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelovig
ongelovig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c