godvruchtig

als woordenboektrefwoord:

godvruchtig:
bn. bw. (-er, -st), vroom.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

godvruchtig (bn):
godvrezend, heilig, religieus
godvruchtig (bn):
devoot, vroom

als synoniem van een ander trefwoord:

godvrezend (bn) :
devoot, gelovig, godsdienstig, godvruchtig, godzalig, pieus, religieus, vroom
gelovig (bn) :
godsdienstig, godvrezend, godvruchtig, religieus, vroom
godsdienstig (bn) :
devoot, gelovig, godvrezend, godvruchtig, kerks, vroom
religieus (bn) :
gelovig, godsdienstig, godvrezend, godvruchtig, vroom
heilig (bn) :
braaf, deugdzaam, godvruchtig, vroom

woordverbanden van ‘godvruchtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
godsdienstig, godvrezend, godvruchtig, godzalig, vroom

Godsdienstig — godvreezend — godvruchtig — godzalig — vroom. Godsdienstig is hij, die aan zijn godsdienst hecht, en zijne kerkelijke plichten niet verzuimt. Godvreezend en godvruchtig worden van hem gezegd, die in alles toont eerbied voor God en Gods geboden te hebben. Godzalig drukt hetzelfde uit, doch verbindt hiermede het zalig bewustzijn van Gode welgevallig te handelen; daardoor krijgt het ook de minder gunstige beteekenis van vertoonmakend door groote godsdienstigheid. Ook vroom, eigenlijk uitstekend en verder braaf en godsdienstig, kan deze beteekenis krijgen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c