heilig

als woordenboektrefwoord:

heilig:
bn. (-er, -st), onbedorven ; rein ; edel; volmaakt; de Heilige Schrift, de boeken des O. en N.T.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heilig (bn) :
zonder zonde, verboden, volmaakt, verheven, gewijd, sacraal, sanctus, priesterlijk, hiëratisch
heilig (bn) :
plechtig, oprecht, ernstig, waarachtig, onkreukbaar, gemeend, onverbreekbaar
heilig (bn) :
dierbaar, onaantastbaar, taboe, eerbiedig, eerbiedwaardig
heilig (bn) :
braaf, vroom, deugdzaam, godvruchtig
heilig (bn) :
gecanoniseerd

als synoniem van een ander trefwoord:

verheven (bn) :
plechtig, schoon, hoog, voornaam, edel, groots, groot, hemels, hoogstaand, heilig, goddelijk, nobel, subliem, statig, majestueus, doorluchtig, majestatisch, statelijk, maestoso
onkreukbaar (bn) :
correct, strikt, heilig, integer, rechtschapen, onomkoopbaar
godvruchtig (bn) :
heilig, godvrezend, religieus
gewijd (bn) :
heilig, sacraal, geheiligd
gemeend (bn) :
oprecht, serieus, heilig
zalig (bn) :
heilig

woordverbanden van ‘heilig’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

heilig, onschendbaar

Wat niet mag aangetast worden. Onschendbaar is hetgeen beschermd wordt door de menschelijke, heilig hetgeen beschermd wordt door de goddelijke wetten. De eed, de banden des bloeds moeten ons heilig zijn. In de constitutioneele monarchie is de koning onschendbaar.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 243:

heilig, deugdzaam

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 242:

heilig, onschendbaar

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 350:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

heilig
onheilig, profaan

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c