heilig

als woordenboektrefwoord:

heilig:
bn. (-er, -st), onbedorven ; rein ; edel; volmaakt; de Heilige Schrift, de boeken des O. en N.T.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heilig (bn):
gewijd, hiëratisch, priesterlijk, sacraal, sanctus, verboden, verheven, volmaakt, zonder zonde
heilig (bn):
ernstig, gemeend, onkreukbaar, onverbreekbaar, oprecht, plechtig, waarachtig
heilig (bn):
dierbaar, eerbiedig, eerbiedwaardig, onaantastbaar, taboe
heilig (bn):
braaf, deugdzaam, godvruchtig, vroom
heilig (bn):
gecanoniseerd

als synoniem van een ander trefwoord:

verheven (bn) :
doorluchtig, edel, goddelijk, groot, groots, heilig, hemels, hoog, hoogstaand, maestoso, majestatisch, majestueus, nobel, plechtig, schoon, statelijk, statig, subliem, voornaam
onkreukbaar (bn) :
correct, heilig, integer, onomkoopbaar, rechtschapen, strikt
godvruchtig (bn) :
godvrezend, heilig, religieus
gewijd (bn) :
geheiligd, heilig, sacraal
gemeend (bn) :
heilig, oprecht, serieus
zalig (bn) :
heilig

woordverbanden van ‘heilig’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
heilig, onschendbaar

Heilig — onschendbaar. Wat niet mag aangetast worden. Onschendbaar is hetgeen beschermd wordt door de menschelijke, heilig hetgeen beschermd wordt door de goddelijke wetten. De eed, de banden des bloeds moeten ons heilig zijn. In de constitutioneele monarchie is de koning onschendbaar.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
heilig, deugdzaam

HEILIG, DEUGDZAAM

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 243.

in hedendaagse spelling:
heilig, onsendbaar

HEILIG, ONSCHENDBAAR

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 242.

in hedendaagse spelling:
heilig, rechtvaardig, rechtschapen, oprecht, openhartig, rondborstig, degelijk, deugdzaam, vroom, braaf, kordaat

HEILIG, REGTVAARDIG, REGTSCHAPEN, OPREGT, OPENHARTIG, RONDBORSTIG, DEGELIJK, DEUGDZAAM, VROOM, BRAAF, KORDAAT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 350.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

heilig
onheilig, profaan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.002 c