verheven

als woordenboektrefwoord:

verheven:
bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk, uitstekend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verheven (bn) :
plechtig, schoon, hoog, voornaam, edel, groots, groot, hemels, hoogstaand, heilig, goddelijk, nobel, subliem, statig, majestueus, doorluchtig, majestatisch, statelijk, maestoso

als synoniem van een ander trefwoord:

voornaam (bn) :
vooraanstaand, waardig, belangrijk, deftig, edel, duur, gewichtig, aanzienlijk, verheven, prominent, statig, gedistingeerd, chic, notabel, illuster, eminent, doorluchtig, treffelijk
plechtig (bn) :
feestelijk, ernstig, deftig, gewichtig, verheven, officieel, gewijd, stemmig, statig, ceremonieel, vormelijk, pompeus, plechtstatig
edel (bn) :
eervol, uitmuntend, zuiver, voornaam, grootmoedig, voortreffelijk, hoogstaand, nobel, verheven, ridderlijk, edelmoedig
hemels (bn) :
heerlijk, verrukkelijk, gelukzalig, goddelijk, prachtig, schitterend, verheven, verrukt, verheerlijkt
heilig (bn) :
zonder zonde, verboden, volmaakt, verheven, gewijd, sacraal, sanctus, priesterlijk, hiëratisch
hoog (bn) :
voornaam, edel, hooggeplaatst, aanzienlijk, gevorderd, verheven, vergevorderd, treffelijk
majestueus (bn) :
waardig, groots, heerlijk, verheven, statig, koninklijk, majesteitelijk, majestatisch
statig (bn) :
waardig, plechtig, voornaam, deftig, verheven, ceremonieel, majestueus, plechtstatig
schoon (bn) :
nobel, verheven, bewonderenswaardig, loffelijk, prijzenswaardig, lofwaardig
groots (bn) :
vorstelijk, verheven, monumentaal, statig, majestueus
hemels (bn) :
goddelijk, verheven, bovenaards, etherisch
goddelijk (bn) :
heerlijk, hemels, verrukkelijk, verheven
hoogstaand (bn) :
edel, nobel, verheven, integer
priesterlijk (bn) :
waardig, verheven, gewijd

woordverbanden van ‘verheven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hoog, verheven

Hoog is de tegenstelling van laag, en dus alles wat zich boven het gewone peil verheft.; het veronderstelt gewoonlijk eene aanmerkelijke verheffing. Verheven is het verl. deelw. van verheffen, en is dus oorspronkelijk zwakker clan hoog. Eigenlijk gebruikt, beteekent verheven thans: een weinig hoog. Verheven werk, beeldwerk en relief. De troon staat op eene verhevenheid. Figuurlijk heeft verheven eene edele be-teekenis, hoog niet altijd. De zon staat hoog aan den hemel. Hooge woorden krijgen. Zijne eischen hoog stellen. Niet hoog timmeren. Een verheven verstand. Verheven daden. Eene verheven gedachte. Een verheven stijl.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 236:

verheven, hoog, groot

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c