verheven

als woordenboektrefwoord:

verheven:
bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk, uitstekend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verheven (bn):
doorluchtig, edel, goddelijk, groot, groots, heilig, hemels, hoog, hoogstaand, maestoso, majestatisch, majestueus, nobel, plechtig, schoon, statelijk, statig, subliem, voornaam

als synoniem van een ander trefwoord:

voornaam (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, chic, deftig, doorluchtig, duur, edel, eminent, gedistingeerd, gewichtig, illuster, notabel, prominent, statig, treffelijk, verheven, vooraanstaand, waardig
plechtig (bn) :
ceremonieel, deftig, ernstig, feestelijk, gewichtig, gewijd, officieel, plechtstatig, pompeus, statig, stemmig, verheven, vormelijk
edel (bn) :
edelmoedig, eervol, grootmoedig, hoogstaand, nobel, ridderlijk, uitmuntend, verheven, voornaam, voortreffelijk, zuiver
hemels (bn) :
gelukzalig, goddelijk, heerlijk, prachtig, schitterend, verheerlijkt, verheven, verrukkelijk, verrukt
heilig (bn) :
gewijd, hiëratisch, priesterlijk, sacraal, sanctus, verboden, verheven, volmaakt, zonder zonde
hoog (bn) :
aanzienlijk, edel, gevorderd, hooggeplaatst, treffelijk, vergevorderd, verheven, voornaam
majestueus (bn) :
groots, heerlijk, koninklijk, majestatisch, majesteitelijk, statig, verheven, waardig
statig (bn) :
ceremonieel, deftig, majestueus, plechtig, plechtstatig, verheven, voornaam, waardig
schoon (bn) :
bewonderenswaardig, loffelijk, lofwaardig, nobel, prijzenswaardig, verheven
groots (bn) :
majestueus, monumentaal, statig, verheven, vorstelijk
hemels (bn) :
bovenaards, etherisch, goddelijk, verheven
goddelijk (bn) :
heerlijk, hemels, verheven, verrukkelijk
hoogstaand (bn) :
edel, integer, nobel, verheven
priesterlijk (bn) :
gewijd, verheven, waardig

woordverbanden van ‘verheven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hoog, verheven

Hoog — verheven. Hoog is de tegenstelling van laag, en dus alles wat zich boven het gewone peil verheft.; het veronderstelt gewoonlijk eene aanmerkelijke verheffing. Verheven is het verl. deelw. van verheffen, en is dus oorspronkelijk zwakker clan hoog. Eigenlijk gebruikt, beteekent verheven thans: een weinig hoog. Verheven werk, beeldwerk en relief. De troon staat op eene verhevenheid. Figuurlijk heeft verheven eene edele be-teekenis, hoog niet altijd. De zon staat hoog aan den hemel. Hooge woorden krijgen. Zijne eischen hoog stellen. Niet hoog timmeren. Een verheven verstand. Verheven daden. Eene verheven gedachte. Een verheven stijl.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verheven, hoog, groot

VERHEVEN, HOOG, GROOT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 236.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c