hoog

als woordenboektrefwoord:

hoog:
bn. bw. (-er, -st), verheven ; iets hoog opnemen, het zeer kwalijk nemen; hoog spel spelen, iets gewaagds ondernemen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoog (bn) :
voornaam, edel, hooggeplaatst, aanzienlijk, gevorderd, verheven, vergevorderd, treffelijk
hoog (bn) :
gepeperd, fiks
hoog (bn) :
groot

als synoniem van een ander trefwoord:

verheven (bn) :
plechtig, schoon, hoog, voornaam, edel, groots, groot, hemels, hoogstaand, heilig, goddelijk, nobel, subliem, statig, majestueus, doorluchtig, majestatisch, statelijk, maestoso
aanzienlijk (bn) :
gezien, hoog, voornaam, belangrijk, deftig, respectabel, geacht, prominent, eerwaardig, gedistingeerd, notabel, achtbaar, eminent, doorluchtig, achtenswaardig, treffelijk
aanzienlijk (bn) :
flink, reusachtig, hoog, belangrijk, ruim, aardig, veel, opmerkelijk, groot, enorm, omvangrijk, beduidend, merkbaar, aanmerkelijk, considerabel, noemenswaard, merkelijk
schel (bn) :
hel, hard, krassend, doordringend, verblindend, hoog, opzichtig, scherp, schril, schreeuwerig, schetterend, schaterend
groot (bn) :
stevig, flink, hoog, ruim, veel, lang, fors, omvangrijk, aanzienlijk, dik, wijd, ontzaglijk
gevorderd (bn) :
ver, hoog, geavanceerd, laat, vergaand
verantwoordelijk (bn) :
hoog, belangrijk, veeleisend
gepeperd (bn) :
pittig, hoog, fiks

woordverbanden van ‘hoog’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hoog, verheven

Hoog is de tegenstelling van laag, en dus alles wat zich boven het gewone peil verheft.; het veronderstelt gewoonlijk eene aanmerkelijke verheffing. Verheven is het verl. deelw. van verheffen, en is dus oorspronkelijk zwakker clan hoog. Eigenlijk gebruikt, beteekent verheven thans: een weinig hoog. Verheven werk, beeldwerk en relief. De troon staat op eene verhevenheid. Figuurlijk heeft verheven eene edele be-teekenis, hoog niet altijd. De zon staat hoog aan den hemel. Hooge woorden krijgen. Zijne eischen hoog stellen. Niet hoog timmeren. Een verheven verstand. Verheven daden. Eene verheven gedachte. Een verheven stijl.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 236:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hoog
laag

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c