hoog

als woordenboektrefwoord:

hoog:
bn. bw. (-er, -st), verheven ; iets hoog opnemen, het zeer kwalijk nemen; hoog spel spelen, iets gewaagds ondernemen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoog (bn):
aanzienlijk, edel, gevorderd, hooggeplaatst, treffelijk, vergevorderd, verheven, voornaam
hoog (bn):
fiks, gepeperd
hoog (bn):
groot

als synoniem van een ander trefwoord:

verheven (bn) :
doorluchtig, edel, goddelijk, groot, groots, heilig, hemels, hoog, hoogstaand, maestoso, majestatisch, majestueus, nobel, plechtig, schoon, statelijk, statig, subliem, voornaam
aanzienlijk (bn) :
achtbaar, achtenswaardig, belangrijk, deftig, doorluchtig, eerwaardig, eminent, geacht, gedistingeerd, gezien, hoog, notabel, prominent, respectabel, treffelijk, voornaam
aanzienlijk (bn) :
aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
schel (bn) :
doordringend, hard, hel, hoog, krassend, opzichtig, schaterend, scherp, schetterend, schreeuwerig, schril, verblindend
groot (bn) :
aanzienlijk, dik, flink, fors, hoog, lang, omvangrijk, ontzaglijk, ruim, stevig, veel, wijd
gevorderd (bn) :
geavanceerd, hoog, laat, ver, vergaand
verantwoordelijk (bn) :
belangrijk, hoog, veeleisend
gepeperd (bn) :
fiks, hoog, pittig

woordverbanden van ‘hoog’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hoog, verheven

Hoog — verheven. Hoog is de tegenstelling van laag, en dus alles wat zich boven het gewone peil verheft.; het veronderstelt gewoonlijk eene aanmerkelijke verheffing. Verheven is het verl. deelw. van verheffen, en is dus oorspronkelijk zwakker clan hoog. Eigenlijk gebruikt, beteekent verheven thans: een weinig hoog. Verheven werk, beeldwerk en relief. De troon staat op eene verhevenheid. Figuurlijk heeft verheven eene edele be-teekenis, hoog niet altijd. De zon staat hoog aan den hemel. Hooge woorden krijgen. Zijne eischen hoog stellen. Niet hoog timmeren. Een verheven verstand. Verheven daden. Eene verheven gedachte. Een verheven stijl.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verheven, hoog, groot

VERHEVEN, HOOG, GROOT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 236.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hoog
laag
zie ook:
hoog gegrepen, hoog houden, hoog opgeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0022 c