doordringend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doordringend (bn) :
scherp, penetrant, schel, schril
doordringend (bn) :
onderzoekend
doordringend (bn) :
penetrant

als synoniem van een ander trefwoord:

schel (bn) :
hel, hard, krassend, doordringend, verblindend, hoog, opzichtig, scherp, schril, schreeuwerig, schetterend, schaterend
scherp (bn) :
doordringend, scherpzinnig, fijn, overheersend, fel, indringend, penetrant, schel, schril, kien
strak (bn) :
recht, doordringend, streng, straf, stroef, stijf, stug, star, rigide
hel (bn) :
doordringend, luid, indringend, schel
indringend (bn) :
doordringend, scherp, penetrant

woordverbanden van ‘doordringend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

diep:
diepgaand, grondig, doordringend (niet: indringend), hartgrondig, innig, hevig
doordringend:
scherp, schel
gril:
schel, schreeuwend, doordringend
nijpend:
knellend, klemmend, drukkend, fel, bitter, doordringend, pijnlijk, deerlijk
schel:
scherp, hel, doordringend
scherp:
sterk, doordringend, nauwkeurig, juist

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

doordringend, schrander, scherpzinnig, snedig

Van de eerste drie woorden is schrander het zwakst; het getuigt veelal van vlugheid van geest, gepaard met het vermogen om juiste opmerkingen te maken. In hoogere mate worden deze eigenschappen aangeduid door scherpzinnig. Doordringend onderstelt bovendien het vermogen om de zaak, waarmee men bezig is, met juistheid te vatten en geheel te begrijpen. Snedig wordt gezegd van geestige, goed van pas aangebrachte opmerkingen. Ofschoon mijn vriend niet bepaald een doordringend verstand bezit, kan men hem toch den naam van een schrander man niet ontzeggen; ik hoorde van hem zeer scherpzinnige opmerkingen en snedige gezegden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 96:

doordringend, scherpzinnig, schrander, snedig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c