snedig

als woordenboektrefwoord:

snedig:
bn. bw. (-er, -st), schrander; gevat; vaardig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

schrander (bn) :
bedachtzaam, bijdehand, intelligent, ontwikkeld, pienter, rap, scherp, scherpziend, scherpzinnig, slim, snedig, snugger, verstandig, vlug
gevat (bn) :
ad rem, bijdehand, geestig, piechem, puntig, raak, scherp, scherpzinnig, slagvaardig, snedig, spits, spitsvondig, vlug
vlug (bn) :
bijdehand, gevat, intelligent, levendig, pienter, schrander, slim, snedig, snugger, uitgeslapen, wakker
spiritueel (bn) :
geestelijk, geestig, gevat, immaterieel, onlichamelijk, onstoffelijk, scherpzinnig, snedig
slagvaardig (bn) :
ad rem, bijdehand, gevat, intelligent, puntig, raak, snedig, spitsvondig, vlug
raak (bn) :
ad rem, juist, pakkend, scherp, snedig, treffend
ad rem (bn) :
alert, gevat, puntig, raak, slagvaardig, snedig
alert (bn) :
ad rem, bijdehand, gevat, puntig, raak, snedig
puntig (bn) :
geestig, raak, snedig
pittig (bn) :
geestig, snedig

woordverbanden van ‘snedig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Van de eerste drie woorden is schrander het zwakst; het getuigt veelal van vlugheid van geest, gepaard met het vermogen om juiste opmerkingen te maken. In hoogere mate worden deze eigenschappen aangeduid door scherpzinnig. Doordringend onderstelt bovendien het vermogen om de zaak, waarmee men bezig is, met juistheid te vatten en geheel te begrijpen. Snedig wordt gezegd van geestige, goed van pas aangebrachte opmerkingen. Ofschoon mijn vriend niet bepaald een doordringend verstand bezit, kan men hem toch den naam van een schrander man niet ontzeggen; ik hoorde van hem zeer scherpzinnige opmerkingen en snedige gezegden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 96:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 374:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 53:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c