uitgeslapen

als woordenboektrefwoord:

uitgeslapen:
bn. wakker, slim.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitgeslapen (bn) :
vlug, snugger, helder, bijdehand, kwiek, leep, van zessen klaar, bij de pinken
uitgeslapen (bn) :
doortrapt, slim, uitgekookt, sluw, geslepen

als synoniem van een ander trefwoord:

slim (bn) :
plat, loos, bedachtzaam, rap, verstandig, link, scherpzinnig, straf, handig, gaar, diplomatiek, uitgekookt, uitgeslapen, bijdehand, sluw, uitgerekend, pienter, geslepen, listig, gewiekst, gis, kien, lijp, goochem, schrander, leep, knaphandig, clever, piechem
sluw (bn) :
duivels, loos, politiek, doortrapt, vals, slim, kwaadaardig, uitgekookt, uitgeslapen, geraffineerd, geslepen, uitgekiend, listig, gewiekst, verraderlijk, slinks, leep, snood, arglistig
bijdehand (bn) :
vlug, gevat, brutaal, handig, snugger, slim, uitgekookt, uitgeslapen, pienter, slagvaardig, rad, vrijpostig, alert, gewiekst, kwiek, kien, kittig, spitsvondig, schrander, ad rem, leep
gewiekst (bn) :
wakker, glad, handig, doortrapt, slim, uitgekookt, uitgeslapen, bijdehand, geraffineerd, sluw, geslepen, uitgekiend, listig, gehaaid, slinks, leep, arglistig
wakker (bn) :
flink, vlug, glad, sterk, helder, levendig, uitgeslapen, bijdehand, pienter, alert, kwiek, vinnig, kordaat, ferm, vigilant, bij de pinken, pront, vief
geslepen (bn) :
glad, diplomatiek, doortrapt, slim, uitgeslapen, geraffineerd, sluw, listig, gewiekst, gehaaid, goochem, leep, arglistig
goochem (bn) :
verstandig, snugger, helder, slim, uitgekookt, uitgeslapen, bijdehand, pienter, kien, van zessen klaar, bij de pinken
vlug (bn) :
gevat, wakker, intelligent, snugger, slim, levendig, uitgeslapen, bijdehand, pienter, schrander, snedig
helder (bn) :
wakker, glanzend, intelligent, scherpzinnig, scherp, fris, uitgeslapen, blinkend, vinnig
kwiek (bn) :
wakker, flink, opgewekt, energiek, kwik, levendig, uitgeslapen, bijdehand, monter, vief
snugger (bn) :
wakker, slim, uitgeslapen, bijdehand, pienter, kien, schrander, bij de pinken
plat (bn) :
slim, uitgeslapen, geslepen
gaar (bn) :
slim, uitgeslapen

woordverbanden van ‘uitgeslapen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c