vrijpostig

als woordenboektrefwoord:

vrijpostig:
bn. bw. (-er, -st), zeer vrij, brutaal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vrijpostig (bn) :
astrant, boud, brutaal, bruusk, driest, frank, handtastelijk, impertinent, onbeschaamd, onbescheiden, onbeschoft, ongegeneerd, stout, vrank, vrijmoedig

als synoniem van een ander trefwoord:

brutaal (bn) :
astrant, bekkig, beledigend, bijdehand, driest, grof, impertinent, insolent, onbeleefd, onbeschaamd, onbeschoft, oneerbiedig, onhebbelijk, vermetel, vlegelachtig, vlerkerig, vrijmoedig, vrijpostig
driest (bn) :
astrant, bekkig, beledigend, brutaal, impertinent, insolent, onbeschaamd, onbeschoft, onbesuisd, oneerbiedig, overmoedig, roekeloos, stoutmoedig, vermetel, vlegelachtig, vrijpostig
bijdehand (bn) :
ad rem, alert, brutaal, gevat, gewiekst, handig, kien, kittig, kwiek, leep, pienter, rad, schrander, slagvaardig, slim, snugger, spitsvondig, uitgekookt, uitgeslapen, vlug, vrijpostig
astrant (bn) :
beledigend, brutaal, driest, impertinent, insolent, onbeschaamd, onbeschoft, oneerbiedig, vlegelachtig, vrijpostig
frank (bn) :
onbeschroomd, openhartig, rondborstig, vrank, vrijmoedig, vrijpostig
boud (bn) :
driest, gedurfd, gewaagd, onvervaard, stout, stoutmoedig, vrijpostig
onbescheiden (bn) :
indiscreet, nieuwsgierig, opdringerig, vrijpostig
straf (bn) :
brutaal, kras, vrijpostig
familiair (bn) :
vrijpostig
handtastelijk (bn) :
vrijpostig

woordverbanden van ‘vrijpostig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

vrijmoedig, vrijpostig, brutaal

Vrijmoedig heet, wie door geen schroom in zijn denken, spreken en doen belemmerd wordt; vrijpostig wie van de hem toegestane vrijheid misbruik maakt; brutaal die zich door niets laat weerhouden, en niet genoeg let op de gevolgen van de daad of de omstandigheden, waaronder hij handelt. Iets met gepaste vrijmoedigheid voordragen. De vrijpostige neemt, wanneer men hem den vinger geeft, de geheele hand. Op brutale vragen geeft men geen antwoord.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 304:

vrij, vrijmoedig, vrijpostig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c