roekeloos

als woordenboektrefwoord:

roekeloos:
bn. bw. (...lozer, -t), lichtzinnig ; vermetel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

roekeloos (bn) :
baldadig, doldriest, driest, lichtvaardig, lichtzinnig, onberaden, onbesuisd, onbezonnen, onstuimig, overmoedig, vermetel, waaghalzig, zorgeloos
roekeloos (bw) :
lichtzinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

onbezonnen (bn) :
achteloos, dolzinnig, dom, gedachteloos, lichtvaardig, lichtzinnig, loszinnig, nalatig, onachtzaam, onbedachtzaam, onberaden, onbesuisd, ondoordacht, onnadenkend, onstuimig, onvoorzichtig, onzorgvuldig, overijld, roekeloos, slordig, woest
driest (bn) :
astrant, bekkig, beledigend, brutaal, impertinent, insolent, onbeschaamd, onbeschoft, onbesuisd, oneerbiedig, overmoedig, roekeloos, stoutmoedig, vermetel, vlegelachtig, vrijpostig
vermetel (bn) :
brutaal, driest, gedurfd, gewaagd, onberaden, onbesuisd, onverschrokken, overmoedig, roekeloos, stout, stoutmoedig, waaghalzig
lichtvaardig (bn) :
ijdellijk, lichtzinnig, los, losbandig, luchthartig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, vluchtig
zorgeloos (bn) :
achteloos, argeloos, nalatig, nonchalant, onachtzaam, onverschillig, onzorgvuldig, roekeloos, slordig
onbedachtzaam (bn) :
gedachteloos, lichtvaardig, onberaden, onbezonnen, onnadenkend, onvoorzichtig, roekeloos
onvoorzichtig (bn) :
achteloos, hardhandig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, vermetel
lichtzinnig (bw) :
lichtvaardig, losjes, onbesuisd, ondoordacht, onnadenkend, roekeloos

woordverbanden van ‘roekeloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De drie eerste woorden geven te kennen, dat men met te weinig nadenken en overleg handelt of pleegt te handelen, meestal ten gevolge van jeugd en onervarenheid. Onbezonnen zegt men meer ten opzichte van eene bepaalde handeling, terwijl onbedachtheid en onbedachtzaamheid meer van blijvenden aard zijn. De lichtzinnige denkt niet ernstig over de gevolgen zijner daden (zie lichtvaardig). Wie roekeloos is weet dat er gevaar dreigt, doch noch over de gevolgen, noch over de daad zelve heeft hij met genoegzame zorgvuldigheid nagedacht. Men mag zoo onbezonnen niet alles in eens op het spel zetten. Een onbedacht jongeling, een onbedachtzaam man. „Floris! herhaalde Petronella, hem in hare armen sluitende, „was het wel van u gehandeld uw leven dus roekeloos te wagen." Vermijd den omgang met lichtzinnige jongelieden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 218:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 181:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 245:

vermetel, roekeloos

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c