overijld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overijld (bn) :
haastig, gehaast, overhaast, voorbarig, onbezonnen, ondoordacht, onbesuisd, overhaastig

als synoniem van een ander trefwoord:

onbezonnen (bn) :
slordig, lichtzinnig, woest, roekeloos, dom, onzorgvuldig, onvoorzichtig, nalatig, ondoordacht, achteloos, onachtzaam, onbesuisd, onstuimig, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden, loszinnig, dolzinnig, onbedachtzaam, overijld
haastig (bn) :
vlug, gehaast, rap, ongeduldig, spoedig, snel, gejaagd, jachtig, holderdebolder, schielijk, ijlings, inderhaast, overijld, vierklauwens
overhaast (bn) :
vliegensvlug, haastig, hals over kop, voorbarig, onstuimig, overhaastig, in allerijl, inderhaast, overijld

woordverbanden van ‘overijld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c