onvoorzichtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onvoorzichtig (bn) :
roekeloos, hardhandig, onbezonnen, achteloos, onberaden, vermetel, onbedachtzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

onbezonnen (bn) :
slordig, lichtzinnig, woest, roekeloos, dom, onzorgvuldig, onvoorzichtig, nalatig, ondoordacht, achteloos, onachtzaam, onbesuisd, onstuimig, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden, loszinnig, dolzinnig, onbedachtzaam, overijld
onbedachtzaam (bn) :
roekeloos, onvoorzichtig, onbezonnen, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden
lichtvaardig (bn) :
klakkeloos, onvoorzichtig, onbezonnen, ondoordacht, gedachteloos, onberaden
hardhandig (bn) :
onvoorzichtig, ruw, gewelddadig, onbehouwen
kortzichtig (bn) :
onvoorzichtig

woordverbanden van ‘onvoorzichtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 181:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onvoorzichtig
voorzichtig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c