onberaden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onbezonnen (bn) :
slordig, lichtzinnig, woest, roekeloos, dom, onzorgvuldig, onvoorzichtig, nalatig, ondoordacht, achteloos, onachtzaam, onbesuisd, onstuimig, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden, loszinnig, dolzinnig, onbedachtzaam, overijld
roekeloos (bn) :
lichtzinnig, overmoedig, baldadig, zorgeloos, onbezonnen, onbesuisd, onstuimig, lichtvaardig, doldriest, onberaden, driest, waaghalzig, vermetel
vermetel (bn) :
stout, brutaal, gewaagd, overmoedig, roekeloos, gedurfd, stoutmoedig, onverschrokken, onbesuisd, onberaden, driest, waaghalzig
onverstandig (bn) :
onredelijk, dwaas, onwijs, dom, onbezonnen, ondoordacht, onnadenkend, onberaden, onoordeelkundig, onberedeneerd, baardeloos
lichtvaardig (bn) :
losbandig, los, lichtzinnig, vluchtig, roekeloos, onbezonnen, luchthartig, onberaden, onbedachtzaam, ijdellijk
onbedachtzaam (bn) :
roekeloos, onvoorzichtig, onbezonnen, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden
onvoorzichtig (bn) :
roekeloos, hardhandig, onbezonnen, achteloos, onberaden, vermetel, onbedachtzaam
lichtvaardig (bn) :
klakkeloos, onvoorzichtig, onbezonnen, ondoordacht, gedachteloos, onberaden

woordverbanden van ‘onberaden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze worden gezegd van alles, wat niet overwogen is en niet van rijp doordenken getuigt. Onberaden en onbedachtzaam zien er meer op, dat de daden het uitvloeisel zijn van te weinig overleg of nadenken; terwijl onbekookt en ondoordacht voornamelijk van het laatste gezegd worden, drukt onbezonnen meer het ondoordachte uit, dat het gevolg van hartstocht is. Onbekookt heeft de beteekenis van oppervlakkig en in de hoogste mate ondoordacht. Onbekookte vragen en opmerkingen. Een onbekookt plan; een onberaden stap; onbedachtzame overijling; onbezonnen ijver; een onbezonnen daad. Zie ook onbezonnen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 26:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 181:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onberaden
beraden

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c