ijdellijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ijdellijk (bn):
lichtvaardig

als synoniem van een ander trefwoord:

lichtvaardig (bn) :
ijdellijk, lichtzinnig, los, losbandig, luchthartig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, vluchtig

woordverbanden van ‘ijdellijk’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c