wuft

als woordenboektrefwoord:

wuft:
bn. bw. (-er, -st), veranderlijk, wispelturig; lichtzinnig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wuft (bn) :
lichtzinnig, oppervlakkig, luchthartig, frivool
wuft (bn) :
wispelturig, veranderlijk, ongestadig

als synoniem van een ander trefwoord:

lichtzinnig (bn) :
luchtig, losbandig, licht, onbezonnen, luchthartig, lichtvaardig, frivool, liederlijk, bandeloos, loszinnig, onverantwoordelijk, lunatiek, wuft
oppervlakkig (bn) :
luchtig, los, vluchtig, primair, vaag, losjes, zonder diepgang, nietszeggend, cosmetisch, terloops, wuft
ongestadig (bn) :
wankel, grillig, wispelturig, veranderlijk, onbestendig, ongedurig, vlinderachtig, veranderend, wuft
frivool (bn) :
lichtzinnig, werelds, ondoordacht, luchthartig, mondain, loszinnig, wuft
werelds (bn) :
ijdel, zinnelijk, wuft

woordverbanden van ‘wuft’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Beide woorden zien op veranderlijkheid van den geest. Wispelturig heeft echter meer het onbestendige op het oog, wuft meer het lichtzinnige. De wispelturige verandert telkens; de wufte beweegt zich licht en gemakkelijk en bekommert zich niet om de gevolgen. De

wispelturigheid van den knaap belet hem om vooruit te komen; nu eens houdt hij zich hiermede bezig, dan daarmede. Zijne wuftheid maakt, dat hij niets kent van al datgene, waarmede hij zich bezig gehouden heeft. De wufte zinnen der onbedachte jeugd. Het wufte volk.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 26:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 181:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 356:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c