losjes

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

losjes (bw) :
ontspannen, vluchtig, ongedwongen, vlot, oppervlakkig, informeel
losjes (bw) :
luchtig, lichtzinnig, luchthartig
losjes (bw) :
vrijmoedig

als synoniem van een ander trefwoord:

ongedwongen (bn) :
vloeiend, natuurlijk, los, spontaan, gemakkelijk, eerlijk, volmondig, vlot, losjes, onbevangen, vrijmoedig, nonchalant, ongegeneerd, frank, frank en vrij, onverbloemd, onomwonden, gemeenzaam, ruiterlijk, onverholen, sans gêne, ongemaakt, ongekunsteld, onbeschroomd, familiaar
vrijmoedig (bn) :
zelfbewust, rondborstig, openhartig, losjes, onbevangen, openlijk, ongegeneerd, frank, onbeschroomd, stoutweg
vlot (bn) :
vlug, vloeiend, gemakkelijk, snel, probleemloos, losjes, gesmeerd, plezierig, prompt, rad, grif, onbelemmerd
oppervlakkig (bn) :
luchtig, los, vluchtig, primair, vaag, losjes, zonder diepgang, nietszeggend, cosmetisch, terloops, wuft
ontspannen (bn) :
verslapt, op zijn gemak, losjes, cool, relaxed
lichtzinnig (bw) :
roekeloos, losjes, ondoordacht, onbesuisd, lichtvaardig, onnadenkend

woordverbanden van ‘losjes’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

losjes
krampachtig, stevig, stijf

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c