oppervlakkig

als woordenboektrefwoord:

oppervlakkig:
bn. bw. (-er, -st), niet grondig, vluchtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oppervlakkig (bn) :
luchtig, los, vluchtig, primair, vaag, losjes, zonder diepgang, nietszeggend, cosmetisch, terloops, wuft

als synoniem van een ander trefwoord:

los (bn) :
losbandig, lichtzinnig, oppervlakkig, onzedelijk, nonchalant, ongegeneerd, luchthartig, lichtvaardig
terloops (bn) :
vluchtig, langs zijn neus weg, oppervlakkig, zijdelings, nonchalant, en passant, in het voorbijgaan
wuft (bn) :
lichtzinnig, oppervlakkig, luchthartig, frivool
vluchtig (bn) :
haastig, los, kort, snel, oppervlakkig, terloops
primair (bn) :
bekrompen, oppervlakkig, primitief
luchtig (bn) :
gemakkelijk, vlot, oppervlakkig
snel (bn) :
vluchtig, oppervlakkig
superficieel (bn) :
vluchtig, oppervlakkig
losjes (bw) :
ontspannen, vluchtig, ongedwongen, vlot, oppervlakkig, informeel

woordverbanden van ‘oppervlakkig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

oppervlakkig
diepgaand, gedegen, grondig, indringend, intensief, radicaal, terdege, uitgebreid, uitvoerig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c