oppervlakkig

als woordenboektrefwoord:

oppervlakkig:
bn. bw. (-er, -st), niet grondig, vluchtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oppervlakkig (bn) :
cosmetisch, los, losjes, luchtig, nietszeggend, primair, terloops, vaag, vluchtig, wuft, zonder diepgang

als synoniem van een ander trefwoord:

los (bn) :
lichtvaardig, lichtzinnig, losbandig, luchthartig, nonchalant, ongegeneerd, onzedelijk, oppervlakkig
terloops (bn) :
en passant, in het voorbijgaan, langs zijn neus weg, nonchalant, oppervlakkig, vluchtig, zijdelings
wuft (bn) :
frivool, lichtzinnig, luchthartig, oppervlakkig
vluchtig (bn) :
haastig, kort, los, oppervlakkig, snel, terloops
primair (bn) :
bekrompen, oppervlakkig, primitief
luchtig (bn) :
gemakkelijk, oppervlakkig, vlot
snel (bn) :
oppervlakkig, vluchtig
superficieel (bn) :
oppervlakkig, vluchtig
losjes (bw) :
informeel, ongedwongen, ontspannen, oppervlakkig, vlot, vluchtig

woordverbanden van ‘oppervlakkig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

oppervlakkig
diepgaand, gedegen, grondig, indringend, intensief, radicaal, terdege, uitgebreid, uitvoerig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c