indringend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

indringend (bn):
doordringend, penetrant, scherp
indringend (bn):
diepgaand, grondig, intensief
indringend (bn):
aangrijpend, indrukwekkend
indringend (bn):
indringerig

als synoniem van een ander trefwoord:

grondig (bn) :
behoorlijk, degelijk, diepgaand, fundamenteel, gedegen, geducht, indringend, ingrijpend, nauwkeurig, primordiaal, radicaal, rijpelijk, secuur, uitputtend, uitvoerig, minutieus, nauwgezet
diepgaand (bn) :
diepgravend, door en door, fundamenteel, grondig, indringend, ingrijpend, intensief, minutieus, nauwgezet, radicaal, secuur, uitputtend, vergaand
scherp (bn) :
doordringend, fel, fijn, indringend, kien, overheersend, penetrant, schel, scherpzinnig, schril
hel (bn) :
doordringend, indringend, luid, schel

woordverbanden van ‘indringend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

indringend
oppervlakkig
zie ook:
indringen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c