indringend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

indringend (bn) :
doordringend, scherp, penetrant
indringend (bn) :
intensief, grondig, diepgaand
indringend (bn) :
indrukwekkend, aangrijpend
indringend (bn) :
indringerig

als synoniem van een ander trefwoord:

grondig (bn) :
nauwkeurig, behoorlijk, diepgaand, nauwgezet, uitputtend, uitvoerig, indringend, degelijk, ingrijpend, radicaal, fundamenteel, gedegen, secuur, geducht, minutieus, primordiaal, rijpelijk
diepgaand (bn) :
intensief, grondig, nauwgezet, door en door, uitputtend, indringend, ingrijpend, radicaal, fundamenteel, vergaand, secuur, minutieus, diepgravend
scherp (bn) :
doordringend, scherpzinnig, fijn, overheersend, fel, indringend, penetrant, schel, schril, kien
hel (bn) :
doordringend, luid, indringend, schel

woordverbanden van ‘indringend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

indringend
oppervlakkig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c