scherp

als woordenboektrefwoord:

scherp:
bn. bw. (-er, -st), goed snijdend ; vinnig ; honend.
scherp:
o. scherpe zijde ; kogels.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

scherp (bn) :
puntig, bijtend, snel, hoekig, stekelig, onvriendelijk, sarcastisch, bitter, snijdend, beledigend, venijnig, wrang, bits, vinnig, getand, bars, kantig, vlijmend, snerpend, kwetsend, hekelig
scherp (bn) :
doordringend, scherpzinnig, fijn, overheersend, fel, indringend, penetrant, schel, schril, kien
scherp (bn) :
pikant, pittig, brandend, bijtend, sterk, heet, prikkelend, gepeperd, zerp
scherp (bn) :
scherpzinnig, spits, fijn, raak
scherp (bn) :
duidelijk, helder, haarscherp
scherp (bn) :
nauwkeurig, streng, strikt
scherp (bn) :
afgetekend, gemeen, zuur
scherp (bn) :
vlijmscherp, geslepen
scherp (bn) :
hevig, intens, heftig
scherp (bn) :
puntig
scherp (bn) :
droog
scherp (bw) :
abrupt
scherp (zn) :
punt, snee, snede, snijkant
scherp (zn) :
schroot, kogels

als synoniem van een ander trefwoord:

beledigend (bn) :
vernederend, weerzinwekkend, scherp, schandelijk, ergerlijk, stotend, gewelddadig, honend, grievend, lasterlijk, aanstotelijk, smadelijk, kwetsend, eerrovend, injurieus, smadend, krenkend, eerkrenkend
strikt (bn) :
precies, nauwkeurig, koppig, standvastig, streng, nauwgezet, scherp, onverbiddelijk, onbuigzaam, onverzettelijk, onkreukbaar, consequent, consistent, star, rigide, rigoureus, stringent
onvriendelijk (bn) :
afwijzend, grimmig, boos, vijandig, zuur, scherp, onaangenaam, onaardig, kattig, stug, bits, nors, stuurs, bokkig, onheus, bars, onvriendschappelijk, onvoorkomend, onbereidwillig, bitsig
nauwkeurig (bn) :
stipt, precies, zorgvuldig, net, zuiver, grondig, trouw, nauwgezet, correct, scherp, strikt, juist, gedetailleerd, accuraat, exact, getrouw, trefzeker, minutieus
hevig (bn) :
hard, zwaar, straf, sterk, intens, geweldig, scherp, fors, erg, heftig, razend, fel, ongenadig, gewelddadig, geducht, onstuimig, vinnig, virulent
schrander (bn) :
vlug, bedachtzaam, ontwikkeld, rap, verstandig, intelligent, scherpzinnig, snugger, scherp, slim, bijdehand, pienter, snedig, scherpziend
streng (bn) :
stipt, strak, straf, scherp, strikt, overtuigd, traditioneel, kras, stellig, consequent, rigide, rigoureus, gestreng, strengelijk
bits (bn) :
bijtend, scherp, onvriendelijk, nijdig, kortaf, opvliegend, snauwerig, pinnig, vinnig, wrevelig, snibbig, spinnig, bitsig
schel (bn) :
hel, hard, krassend, doordringend, verblindend, hoog, opzichtig, scherp, schril, schreeuwerig, schetterend, schaterend
gevat (bn) :
vlug, geestig, puntig, scherpzinnig, spits, scherp, raak, bijdehand, slagvaardig, spitsvondig, snedig, ad rem, piechem
zwaar (bn) :
hard, verschrikkelijk, hevig, ernstig, sterk, zeer, geweldig, scherp, erg, smartelijk, deerlijk, herculisch, grovelijk
scherpzinnig (bn) :
gevat, intelligent, spits, helder, knap, scherp, kritisch, slim, opmerkzaam, vernuftig, schrander, scherpziend
bijtend (bn) :
giftig, scherp, stekelig, sarcastisch, fel, hatelijk, venijnig, wrang, bits, vinnig, grievend
hard (bn) :
stevig, sterk, vast, scherp, ijzersterk, onbuigzaam, rigide, vanjewelste, stokkerig, onzacht
helder (bn) :
wakker, glanzend, intelligent, scherpzinnig, scherp, fris, uitgeslapen, blinkend, vinnig
vurig (bn) :
pikant, pittig, brandend, bijtend, scherp, fel, fonkelend, gepeperd, vuur schietend
heet (bn) :
pikant, gloeiend, brandend, zeer warm, warm, scherp, gepeperd, hot, verzengend
snijdend (bn) :
bijtend, schraal, snel, scherp, afgebeten, vinnig, vlijmend, stekend, snerpend
pikant (bn) :
smakelijk, pittig, kruidig, scherp gekruid, scherp, heet, hartig, gepeperd
pittig (bn) :
gekruid, pikant, kruidig, scherp, vurig, hartig, geurig, gepeperd, peperig
vinnig (bn) :
hard, gemeen, hevig, streng, intens, scherp, bitter, fel, snijdend, geducht
sarcastisch (bn) :
spottend, bijtend, scherp, hatelijk, cynisch, wrang, schamper, honend
hoekig (bn) :
scherp, stroef, vierkant, stug, kantig, ongemakkelijk, hoekvormig
kien (bn) :
spits, scherp, slim, bijdehand, pienter, gis, goochem, schrander
intens (bn) :
hevig, sterk, scherp, groot, levendig, vurig, diep gevoeld
vinnig (bn) :
grimmig, scherp, kortaf, venijnig, bits, nijdassig
raak (bn) :
scherp, juist, treffend, snedig, ad rem, pakkend
gepeperd (bn) :
pikant, pittig, scherp, ongezouten, prikkelend
stekelig (bn) :
puntig, scherp, borstelig, doornig, stekend
snel (bn) :
scherp, levendig, fel, snijdend, vinnig
prikkelend (bn) :
bijtend, scherp, branderig, gepeperd
sterk (bn) :
gekruid, scherp, overheersend, fel
gemeen (bn) :
bar, akelig, zuur, scherp, erg, fel
doordringend (bn) :
scherp, penetrant, schel, schril
indringend (bn) :
doordringend, scherp, penetrant
venijnig (bn) :
gemeen, scherp, fel, vinnig
puntig (bn) :
spits, scherp, stekelig
bitter (bn) :
scherp, bits, schamper
schraal (bn) :
scherp, snijdend, guur
brandend (bn) :
bijtend, scherp, heet
drastisch (bn) :
hard, straf, scherp
fel (bn) :
hel, helder, scherp
geducht (bn) :
scherp, vinnig
spits (bn) :
puntig, scherp
puntig (bn) :
scherp
snijdend (bn) :
scherp

woordverbanden van ‘scherp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het tegenovergestelde van vriendelijk en zacht. Onvriendelijk zegt niets anders dan dit. De andere woorden versterken dit begrip op verschillende wijzen. Scherp en bijtend zien meer op hetgeen men zegt (eene scherpe verwijting, bijtende scherts); bits, op den toon, waarop het gezegd wordt (een bits antwoord); spijtig onderstelt min of meer teleurstelling, gekwetste eigenliefde, iets wat ook in bitter gelegen is, terwijl aan schamper iets hoonends eigen is. Snibbig (kort aangebonden, snauwerig) en vinnig (scherp, venijnig) worden inzonderheid van vrouwen gebezigd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 369:

bits, scherp, spijtig, vinnig

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 362:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

scherp
bot, onscherp, stomp, vaag, wazig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0057 c